جواب مرحله ۱۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فرمان مغولی
افقی ۱ نابود کردن‬‫
افقی ۲ حدیث معروف نبوی
افقی ۲ ‬‫ارمغان
افقی ۲ درجه درجه‬‫
افقی ۳ چهره و رخسار
افقی ۳ تاراج
افقی ۳ ‬‫نوعی غذای فرنگی‬‫
افقی ۴ جویدنی تمام نشدنی
افقی ۴ ‬‫حرف یونانی
افقی ۴ پاره و بخش‬‫
افقی ۵ مقابل آری
افقی ۵ اندیشه
افقی ۵ گل‬‫ شهید
افقی ۵ یک لنگه بار‬‫
افقی ۶ گروه و جمعیت
افقی ۶ ضد‬‫ متحرک
افقی ۶ بی‌آغازی
افقی ۷ مرکز کشور چک
افقی ۷ خط‬‫ باستانی
افقی ۷ رب‌النوع عشق‬‫
افقی ۸ کشور آسیایی
افقی ۸ اردوگاه
افقی ۸ ‬‫بازسازی‬‫
افقی ۹ بیهوده
افقی ۹ باد و باران
افقی ۹ ‬‫کنکاش‬‫
افقی ۱۰ ناخن خشک
افقی ۱۰ روان
افقی ۱۰ ‬‫محکم‬‫
افقی ۱۱ پارچه شلواری
افقی ۱۱ ایستاده‬‫
افقی ۱۱ داخل شدن
افقی ۱۱ نفس دردمند‬‫
افقی ۱۲ شهری در استان استروبوسنیای شمالی فنلاند
افقی ۱۲ داغ کردن
افقی ۱۲ دهکده‬‫
افقی ۱۳ نادر
افقی ۱۳ درس تمرین نویسندگی
افقی ۱۳ صفت حضرت موسی (ع)‬‫
افقی ۱۴ پول چین
افقی ۱۴ کمیسر
افقی ۱۴ و اگرچه‬‫
افقی ۱۵ نقاش پل نارمی
افقی ۱۵ گونه‌ای خودروی سواری ایرانی‬
عمودی ۱ برابر
عمودی ۱ مطب بزرگ‬‫
عمودی ۲ قابل خوردن
عمودی ۲ خداشناس
عمودی ۲ نغمه‬‫
عمودی ۳ نوعی شتر
عمودی ۳ انس گرفته
عمودی ۳ دوران‬‫
عمودی ۴ نشانه تیر
عمودی ۴ بیمار روحی‬‫
عمودی ۵ آواز قورباغه
عمودی ۵ نقره
عمودی ۵ درخور توجه‬‫
عمودی ۶ به طور مستمر و پیاپی
عمودی ۶ حاجت خواستن
عمودی ۶ مرکز کشور آذربایجان
عمودی ۶ ‬‫حشره‌ای انگلی‬‫
عمودی ۷ باغ کوچک!
عمودی ۷ حد نصاب ورزشی
عمودی ۷ سرآغاز گفت و شنود تلفنی‬‫
عمودی ۸ شهرت جلال‌الدین محمد بلخی
عمودی ۸ گوساله‌کش معروف
عمودی ۸ درخت سدر‬‫
عمودی ۹ اندیشه‌ها
عمودی ۹ چراغ نفتی
عمودی ۹ خدای هندی‬‫‫
عمودی ۱۰ مثل و مانند
عمودی ۱۰ صفا، خلوص
عمودی ۱۰ پخش کردن
عمودی ۱۰ اسب آذری‬‫
عمودی ۱۱ مقیاس سنجش‬ مایعات
عمودی ۱۱ بعید
عمودی ۱۱ نوعی از موسیقی غربی
عمودی ۱۲ نفس سرکش
عمودی ۱۲ لقب شاهزادگان اتریش
عمودی ۱۳ نوکری
عمودی ۱۳ نوعی امرود است در طالش با میوه‌های درشت
عمودی ۱۳ پیمودن راه
عمودی ۱۴ سبزی غده‌ای
عمودی ۱۴ حیله
عمودی ۱۴ پادشاه هون‌ها
عمودی ۱۵ اثر محمدعلی کشمیری
عمودی ۱۵ دشت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz