جواب مرحله ۱۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بخشش، کرم
افقی ۱ گونه‌ای ‬‫خوراک ساده‬‫
افقی ۲ پرنده کشتزار
افقی ۲ پیراهن‬‫ بافتنی جلو بسته
افقی ۲ فدراسیون‬‫ جهانی شنا‬‫
افقی ۳ میوه‌ای در خدمت ترشی و ‬‫مربا
افقی ۳ میانجی
افقی ۳ نوعی پارچه ‬‫ابریشمی‬‫
افقی ۴ درختی پر شاخ و برگ
افقی ۴ ‬‫دشمن سخت
افقی ۴ راننده‬‫
افقی ۵ چاشنی گوجه‌ای
افقی ۵ راه و نحو‬‫ه‬‫
افقی ۵ دید و نظر
افقی ۵ آقای آلمانی‬‫
افقی ۶ جناح لشکر
افقی ۶ قطعی، قاطع‬‫
افقی ۶ جغد‬‫
افقی ۷ شکوه‌گر
افقی ۷ ترسانیدن
افقی ۷ نوعی ‬‫‫نوشیدنی‬‫
افقی ۸ پروردگار
افقی ۸ چلچراغ
افقی ۸ ‬‫حبل‌الورید
افقی ۹ کتاب نظامی
افقی ۹ نوعی سرودن ‬‫شعر
افقی ۹ نهی ‌کننده‬‫
افقی ۱۰ ماه فوتبالی
افقی ۱۰ وطن
افقی ۱۰ گازی بی‌رنگ و بی‌بو‬‫
افقی ۱۱ هرگز نه
افقی ۱۱ نرم خندیدن
افقی ۱۱ جماعت
افقی ۱۱ مخفف شوم‬‫
افقی ۱۲ کشور آسیایی
افقی ۱۲ سرخ کم رنگ
افقی ۱۲ عروس می‌گیرد
افقی ۱۳ شاعر از آنان چشم یاری داشته
افقی ۱۳ پاسخ داده شده
افقی ۱۳ همراه عروس‬‫
افقی ۱۴ سمت راست
افقی ۱۴ مرض کمبود ویتامین ‪
افقی ۱۴ B‬رهن‬‫
افقی ۱۵ یکی از انواع شیرینی‌های سنتی ایرانی که معمولا برای تزئین روی آن‬ ‬‫از پسته استفاده می‌شود
افقی ۱۵ دو دل‬
عمودی ۱ چند پلان
عمودی ۱ لقب ابن سینا‬‫
عمودی ۲ برخی در خواب می‌کشند
عمودی ۲ امتحان
عمودی ۲ با دریا جیحون شود!‬
عمودی ۳ نام مردانه
عمودی ۳ هماهنگ، جور
عمودی ۳ زشت و ناپسند‬‫
عمودی ۴ سریالی به کارگردانی مسعود آب‌پرور
عمودی ۴ قادر‬‫
عمودی ۵ صدای فرو افتادن
عمودی ۵ جد
عمودی ۵ آشکارکننده‬‫
عمودی ۶ سمت و سو
عمودی ۶ واحد فشار برق
عمودی ۶ نمره شاگرد زرنگ
عمودی ۶ نیم صدای‬‫ گوسفند‬‫
عمودی ۷ شقایق
عمودی ۷ عدد ترتیبی
عمودی ۷ مخترع تلگراف‬‫
عمودی ۸ شهری در استان یزد
عمودی ۸ ایوانش آئینه عبرت شاعر شد
عمودی ۸ خشک میوه‬‫
عمودی ۹ نام پیامبری
عمودی ۹ فرزند نتیجه
عمودی ۹ میوه مخروطی‬‫
عمودی ۱۰ نوعی شیرینی
عمودی ۱۰ فن‬
عمودی ۱۰ سگ بیمار
عمودی ۱۰ آغوش
عمودی ۱۱ دوقلو
عمودی ۱۱ شیوه
عمودی ۱۱ دریا
عمودی ۱۲ کفن
عمودی ۱۲ شهر پرجمعیت چین
عمودی ۱۳ مجازات
عمودی ۱۳ دلیل و حجت
عمودی ۱۳ فعل امر از نگریستن
عمودی ۱۴ وسیله‌ای برای ترمز در خودرو
عمودی ۱۴ پرنده‌ای گردن دراز با پاهای تقریباً بلند
عمودی ۱۴ کسی که وردست دیگری کار می‌کند
عمودی ۱۵ خسوف
عمودی ۱۵ دیده شده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar