جواب مرحله ۱۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اسلحه بالستیکی با برد مفید بیش از ۵۵۰ کیلومتر
افقی ۱ مغز سر
افقی ۲ چاپ دستی
افقی ۲ زاییده
افقی ۲ گاز ضد عفونی
افقی ۳ بی‌ارزش
افقی ۳ غذای‬‫ شب
افقی ۳ پیروز شده
افقی ۴ آوای سگ
افقی ۴ گیاه پارچه بافی
افقی ۴ جهان
افقی ۵ حرارت بدن بیمار
افقی ۵ گروه
افقی ۵ قبیله وحشی اروپایی
افقی ۵ کتف و شانه‬‫
افقی ۶ گریبان
افقی ۶ جوشیدن آب از دل زمین
افقی ۶ گردنکش
افقی ۷ حرص و طمع
افقی ۷ استخوانی در پا
افقی ۷ جا و مکان
افقی ۷ لحظات
افقی ۸ عضوی در ‬‫صورت
افقی ۸ آدم‌کشی
افقی ۸ سازمان جاسوسی شیطان بزرگ
افقی ۸ آتش مختصر!
افقی ۹ سمت نماز
افقی ۹ خواب
افقی ۹ صفت سرو
افقی ۹ مساوی
افقی ۱۰ قطعه ‬‫اضافه چیزه
افقی ۱۰ سرگشته
افقی ۱۰ جان نثاری
افقی ۱۱ تنبل و تن‌پرور
افقی ۱۱ عقاید انتخاباتی
افقی ۱۱ نرم کننده مزاج
افقی ۱۱ سرای مهر و کین!
افقی ۱۲ کافر
افقی ۱۲ ‬‫سنگواره
افقی ۱۲ تکرار یک حرف
افقی ۱۳ ازدواج
افقی ۱۳ قهر و دشمنی
افقی ۱۳ خواهان
افقی ۱۴ شفقت
افقی ۱۴ سروری کردن
افقی ۱۴ بیخ گیاه ریواس
افقی ۱۵ ماهی‬‫ کنسروی
افقی ۱۵ علم مطالعه سیستماتیک و بین ‌رشته‌ای لندفرم‌های زمین‬
عمودی ۱ درختی با گل‌های زیبا که در آسیا، اروپا، امریکا و برخی مناطق دیگر زمین می‌روید
عمودی ۱ کرم معده گوسفند
عمودی ۲ ورق‬‫فروش
عمودی ۲ ارتش ایران در عهد صفویه را می گفتند
عمودی ۲ وسط حیاط
عمودی ۳ سخت و مشکل
عمودی ۳ انتها
عمودی ۳ جواب مخصوص عروس خانم!
عمودی ۳ ‬‫نوعی کشتی کوچک
عمودی ۴ ستارگان
عمودی ۴ ارشاد کردن
عمودی ۵ نزدیکی در مکان و مرتبت
عمودی ۵ شکاف سر قلم
عمودی ۵ زعفران
عمودی ۵ تصدیق ایتالیایی!‬‫
عمودی ۶ شاعر و نویسنده فرانسوی قرن ۱۷ خالق مجموعه افسانه‌ها
عمودی ۶ شاخص ضریب هوشی
عمودی ۷ شهر بی‌دفاع!
عمودی ۷ فروغ
عمودی ۷ صفحه تخت‬‫ چوبی یا سنگی که بر آن چیزی حک کنند
عمودی ۷ غلاف شمشیر
عمودی ۸ ذکاوت
عمودی ۸ ظرف قهرمانی
عمودی ۸ از وسایل ورزش باستانی
عمودی ۸ نهی از‬‫ دویدن
عمودی ۹ خودرو و منزل هر دو دارند!
عمودی ۹ شوم
عمودی ۹ استانی از توابع دمشق که به آن لقب خرمشهر سوریه داده‌اند
عمودی ۹ خیس
عمودی ۱۰ ‬‫روزانه
عمودی ۱۰ فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی
عمودی ۱۱ الگوی روز
عمودی ۱۱ گیاه مقدس زرتشتیان
عمودی ۱۱ مادر فلزات
عمودی ۱۱ پول مشترک اتحادیه اروپایی‬‫
عمودی ۱۲ مارکی برای نوشابه‌ای با طعم میوه
عمودی ۱۲ علل
عمودی ۱۳ معدن
عمودی ۱۳ احسان و نیکویی
عمودی ۱۳ خطای ورزشی
عمودی ۱۳ خودروساز ورشکسته کره‌ای‬‫
عمودی ۱۴ ناسیونالیستی
عمودی ۱۴ بن ماضی از خراش دادن
عمودی ۱۴ عرصه ورزش اسبدوانی
عمودی ۱۵ معجزه
عمودی ۱۵ جوانمردی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar