جواب مرحله ۱۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوش ذات
افقی ۱ آبرو و ارجمندی
افقی ۱ آبشار زیبایی در‬‫ مرز آمریکا و کانادا
افقی ۲ روستایی از توابع شهرستان داورزن در‬‫ استان خراسان رضوی
افقی ۲ آن که با شتاب حرکت کند یا کاری را‬‫ انجام دهد
افقی ۲ مغلوب سورنا
افقی ۳ همراز
افقی ۳ از آهنگ‌های بسیار ‬‫شورانگیز نگیسا
افقی ۳ اجرت و پاداش
افقی ۴ دریا
افقی ۴ زاهدان قدیم
افقی ۴ برج‬‫ داستانی اروپا
افقی ۴ سوق
افقی ۴ شیرخشت
افقی ۵ دیرینه و قدیم
افقی ۵ گهواره‬‫ درختی
افقی ۵ ناخن
افقی ۵ اثاثه خانه
افقی ۵ قرارگاه
افقی ۶ آزمایش
افقی ۶ یکی از‬ ‫آوازهای پنجگانه موسیقی سنتی ایران
افقی ۶ خون‌بها
افقی ۷ ضایع و بر‬‫باد رفته
افقی ۷ دشت
افقی ۷ آغوش
افقی ۷ سستی
افقی ۷ نیکو و پسندیده
افقی ۸ حرف‬‫ ندا
افقی ۸ نویسنده کتاب «ژان کریستف»
افقی ۸ بخیل
افقی ۸ نگهبان
افقی ۸ سطح و ‬‫طرف بیرون چیزی
افقی ۹ ملاحظه و رعایت
افقی ۹ از شهرهای معروف‬‫ ژاپن
افقی ۹ مادر فلزات
افقی ۱۰ زخم‌های چرکین
افقی ۱۰ شهری تاریخی و‬ ‫توریستی در جنوب غربی استان گیلان که این شهر طی شماره‬‫ ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی‬‫ به ثبت رسیده است
افقی ۱۰ زارع و برزگر
افقی ۱۱ از پزشکان است
افقی ۱۱ ‬‫سرزمینی باستانی در آسیای صغیر که کرزوس آخرین پادشاه‬‫ آن به داشتن ثروتی سرشار در تاریخ شهرت دارد
افقی ۱۱ از نام‌های‬‫ پرطرفدار مردانه
عمودی ۱ اسلاید فارسی
عمودی ۱ مخترع زیردریایی
عمودی ۲ یزید‬‫ شقه شده
عمودی ۲ راه راست یافته و هدایت شده
عمودی ۲ باز
عمودی ۳ عداوت و ‬‫دشمنی
عمودی ۳ خانه پشت به آفتاب
عمودی ۳ سال گذشته
عمودی ۴ از خانواده هفت‬‫سین
عمودی ۴ ابن عرس
عمودی ۵ مشاور
عمودی ۵ کالباس اصغر
عمودی ۶ سنگریزه
عمودی ۶ پی‬‫
عمودی ۶ رام نشد
عمودی ۷ پاینده
عمودی ۸ مرد جوان
عمودی ۸ همه دارند
عمودی ۹ بایسته‬‫ و لازم
عمودی ۹ ........ در خواب بیند پنبه دانه
عمودی ۹ بیماری جلدی
عمودی ۱۰ ‬‫هادی و راهبر
عمودی ۱۰ استخوان‌بندی و چهارچوب آهنی زیر اتومبیل‬‫ که قسمت‌های دیگر روی آن قرار می گیرد
عمودی ۱۱ تغییر داده‬‫ و بدل شده
عمودی ۱۱ پگاه
عمودی ۱۲ رشته و نخ
عمودی ۱۲ جلوی هر عددی قرار‬‫ گیرد آن را ده برابر می‌سازد
عمودی ۱۲ مبحثی در شیمی
عمودی ۱۳ کشتی‬‫ جنگی
عمودی ۱۳ مقدس‌ترین شهر جهان اسلام
عمودی ۱۴ شهرت یافتن و‬‫ معروفیت
عمودی ۱۵ عدد پیشتاز
عمودی ۱۵ ارواح
عمودی ۱۵ اندک
عمودی ۱۶ امید و آرزو‬‫
عمودی ۱۶ از هنرهای تصویری و هنری دوبعدی که بر روی سطح انجام‬‫ می شود
عمودی ۱۷ رختشوی
عمودی ۱۷ ایالتی در هند
عمودی ۱۸ شیر بیشه
عمودی ۱۸ با ‬‫ضربات چکش فرو می رود
عمودی ۱۸ صنف و گونه
عمودی ۱۹ می گویند ابزار‬‫ ترقی است
عمودی ۱۹ شکست خورده
عمودی ۱۹ نقش هنرپیشه
عمودی ۲۰ پویشگر‬‫ فرنگی
عمودی ۲۰ مرکز ایالت آیداهو

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz