جواب مرحله ۱۶۷ جدولانه ۲

آرام و بدون دغدغه
آنچه نثار می شود
ابزار درو
اثر آلبر کامو
اثر آلبر کامو
از نت ها
انکار
این نیست
برهم خوردگی تعادل روانی
بی رونق
بی نقصی
پرداخت قسمتی از مبلغ کل
پرنده کبودرنگ
پسوند شباهت
پشت گردن
تشکیل دهنده ستون فقرات
جای بدون هوا
دیفتری
ردیاب
رسانه ها
زمین دور از آب
شهر رازی
شک
صد متر مربع
طعم دهنده بستنی
عام المنفعه
عامل وراثت
فوتبالیست آلمانی
فیلتر
قسمتی از سوره
قصه
قطعه زمین
گلاویز شدن
گواهان
لقب پادشاهان چین
مدح
مشکی
منسوب به سپاه
منفرد
نادانی
همزاد
همه را شامل می شود
کشور اروپایی
کمک رساندن
کوچک

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar