جواب مرحله ۱۶۶ جدولانه ۲

آرواره
آش
آشغال
اثر پا
اثر گی دو موپاسان
از جنس فرش مالیدنی
از سبزی ها
اندازه ها
بالابر ماشین
بدی
پایتخت مغولستان
پدر مرده
پدیدار و هویدا
پیر و مرشد
تمام قد
ته آب
خط کش مهندسی
خوش طالع
دانش و معرفت
در آمیختن
رنج
زیر دست رئیس
سرگشتگی
سنگواره
سوراخ کردن
شکل و صورت
شکم
طالع
طرف
علامت جمع فارسی
غذای ساده
قانون چنگیزی
قرض و دین
گرمابه
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه
میوه نکو
نامی برای پادشاه
نژاد
نقیصه
نوعی زیرپوش
نویسنده آمریکایی رویاگر
هدیه دادن
ورم
ویران
کتاب مقدس هندوان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar