جواب مرحله ۱۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نشانی
افقی ۱ از آثار تاریخی استان تهران‬‫ که در ارتفاعات مشرف به شهر دماوند واقع‬‫ شده است‬‫
افقی ۲ میوه ترش و شیرین
افقی ۲ قهوه‌ای مایل به ‬‫سرخ
افقی ۲ کربلا
افقی ۳ همدم، همنشین
افقی ۳ نهنگ
افقی ۳ پرچم‬‫
افقی ۴ نخست
افقی ۴ نیم‌صدای گوسفند
افقی ۴ زندگی
افقی ۴ ‬‫‬‫میوه باب لواشک
افقی ۵ جنس مذکر
افقی ۵ پشیمانی
افقی ۵ توده غله‬‫
افقی ۶ تلخی
افقی ۶ وسیله‌ای برای گوش کردن‬‫ ‬‫موزیک
افقی ۶ غرغر کردن‬‫
افقی ۷ چهاردهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا
افقی ۷ ‬‫ریحان دشتی
افقی ۷ اثری از ناخالصی در آن‬‫ دیده نمی‌شود
افقی ۸ بداندیشی
افقی ۸ مروارید غلتان
افقی ۸ پادشاه ‬‫مادها‬‫
افقی ۹ شایسته
افقی ۹ نیای بزرگ رستم قهرمان ‬‫اسطوره‌ای شاهنامه
افقی ۹ از دین برگشته‬‫
افقی ۱۰ نشانه بیماری
افقی ۱۰ اثر سوختگی بر‬‫پوست
افقی ۱۰ اختراع مارکونی‬‫
افقی ۱۱ ناخن خشک
افقی ۱۱ تهمت و افترا
افقی ۱۱ کاهن‬‫
افقی ۱۲ شرکت خودروسازی فرانسه
افقی ۱۲ نام‬‫ دخترانه
افقی ۱۲ جای پردرخت
افقی ۱۲ از نژادهای زردپوست آسیایی‬‫
افقی ۱۳ فلانی
افقی ۱۳ در زمستان می‌سوزانند
افقی ۱۳ دستگاهی برای ورود عکس یا متن به رایانه با نام فارسی ‬‫پویشگر‬‫
افقی ۱۴ جانور درختی
افقی ۱۴ خوشگل
افقی ۱۴ صحرانشین‬‫
افقی ۱۵ مهمترین نویسنده رمانتیک جهان (بینوایان، گوژپشت نتردام و...)
افقی ۱۵ این زمان‬
عمودی ۱ کشور فاتح جا ‌جهانی ۲۰۱۴
عمودی ۱ مجمع‌الجزایری در شمال شرقی منطقه کارائیب و عضو جامعه ‬‫کشورهای همسود‬‫
عمودی ۲ شهری در استان کرمانشاه
عمودی ۲ ته‌نشین مواد
عمودی ۲ سرباز نیروی دریایی‬‫‫
عمودی ۳ فالگیر
عمودی ۳ جایگاه
عمودی ۳ غذا‬‫
عمودی ۴ مقابل زیان
عمودی ۴ نام گلی
عمودی ۴ سیلی
عمودی ۴ واحد اختلاف سطح الکتریکی‬‫
عمودی ۵ اصل و آغاز
عمودی ۵ تأثیر
عمودی ۵ وی‬‫
عمودی ۶ به‌وسیله
عمودی ۶ عرض کننده
عمودی ۶ کشور اروپایی‬‫
عمودی ۷ از حضرت موسی ‌بن جعف ‌(ع) روایت شده است که هر کس یک روز از این ماه مبارک را روز ‬‫بگیرد، آتش جهنم یک سال از او دور شود و هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او‬‫ واجب می‌شود
عمودی ۷ دارای گرایش
عمودی ۷ بار درخت‬‫
عمودی ۸ زخم
عمودی ۸ سنگ قیمتی
عمودی ۸ مأمور انتظامی‬‫
عمودی ۹ کشور سانتیاگو
عمودی ۹ نوعی دیگ
عمودی ۹ هواپیمای جنگنده روسی‬‫
عمودی ۱۰ کشتیبان
عمودی ۱۰ پیمان ناقلا
عمودی ۱۰ خدای قلندر‬‫
عمودی ۱۱ انبار کشتی
عمودی ۱۱ شگرد، مکر
عمودی ۱۱ ‬ عاقل
عمودی ۱۲ سرازیری
عمودی ۱۲ واحد وزن سنتی ایران
عمودی ۱۲ سمت راست
عمودی ۱۲ همسر سلیمان نبی (ع)
عمودی ۱۳ اساس و شالوده
عمودی ۱۳ کلک
عمودی ۱۳ گدایی
عمودی ۱۴ کمدین انگلیسی معروف سینمای امریکا
عمودی ۱۴ کت بافتنی
عمودی ۱۴ طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم ... است
عمودی ۱۵ گوهری است به رنگ آبی روشن تا تیره و سمبل صلح و رنگ تسکین دهنده و نوازشگر چشم
عمودی ۱۵ شهری در استان هرمزگان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar