جواب مرحله ۱۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بلیغ
افقی ۱ مخترع انگلیسی ماشین بخار
افقی ۱ چادر
افقی ۲ گرم کننده آزمایشگاهی
افقی ۲ صنع
افقی ۲ شهری ازتوابع فارس که بند بهمن با ۲۰۰۰ سال قدمت درنزدیکی آن واقع شده
افقی ۳ طلاساز وطلافروش
افقی ۳ کشور چای کله مورچه
افقی ۳ فرهنگ لغات‬‫ فرانسه
افقی ۴ پدر شعر نو
افقی ۴ آدم مغرور فکر می کند از آن افتاده!
افقی ۵ غصه و اندوه
افقی ۵ ویژگی اخلاقی
افقی ۵ شکاف دیوار
افقی ۵ آخرین‬‫ رمق
افقی ۶ برهنه
افقی ۶ یکدندگی
افقی ۶ نان شب مانده
افقی ۷ زشت شمردن امری
افقی ۷ پایان چیزی
افقی ۷ لایه
افقی ۸ تالار شیشه‌ای!
افقی ۸ استان
افقی ۸ ‬‫سید و سرور
افقی ۹ بی سواد
افقی ۹ بسیار کشنده
افقی ۹ واسطه احضار ارواح
افقی ۱۰ بیماری یرقان
افقی ۱۰ پیرو
افقی ۱۰ ضمیر اتحاد!
افقی ۱۱ این پول ‬‫را د رتوکیو خرج کنید!
افقی ۱۱ خانه تابستانی
افقی ۱۱ تیکه گاه
افقی ۱۱ علامت مفعول بی واسطه
افقی ۱۲ ماست چکیده‌ای که شیر در آن‬‫ مخلوط کنند
افقی ۱۲ صفت زندگی آدم بیچاره!
افقی ۱۳ کاشف گردش خون
افقی ۱۳ آب فرنگی
افقی ۱۳ هجران
افقی ۱۴ پرنده شناگر
افقی ۱۴ کرم‬‫ خونخوار
افقی ۱۴ خریدن
افقی ۱۵ حسد
افقی ۱۵ کشوری در قاره سیاه به مرکزیت «بوجومبورا»
افقی ۱۵ نازیبا‬
عمودی ۱ نام پسرانه ایرانی
عمودی ۱ نیستی و نابودی
عمودی ۱ حیوان بیمار
عمودی ۲ پرنده آش سردکن!
عمودی ۲ خط‌دار
عمودی ۲ نوشتن
عمودی ۳ گازی بی‬‫رنگ وبو شبیه ازت
عمودی ۳ شهر چرم!
عمودی ۳ جهاز عروس
عمودی ۴ سیاره بهرام
عمودی ۴ قلب قرآن!
عمودی ۴ ابزار راه انداختن کودک نوپا
عمودی ۵ کشیدن
عمودی ۵ ‬‫اصلاح‌گر
عمودی ۵ کهن
عمودی ۶ دانشکده
عمودی ۶ سرکرده خونخوار هون‌ها
عمودی ۶ کبدی خودمان!
عمودی ۷ کهنسال
عمودی ۷ نام دخترانه وطنی
عمودی ۷ ‬‫راکب
عمودی ۸ اضافی
عمودی ۸ نادانی
عمودی ۸ شاخه‌ای از ورزش ووشو
عمودی ۹ سختی و مشقت
عمودی ۹ نازل شدن مطلبی بر قلب کسی
عمودی ۹ نام قدیم‬‫ فردوس
عمودی ۱۰ گوشت ترکی
عمودی ۱۰ مارکی برای آدامسی خارجی
عمودی ۱۰ بالین
عمودی ۱۱ از اداتی که برای بیان فاصله زمانی به کارمی‬‫رود
عمودی ۱۱ مفهوم
عمودی ۱۱ صوت ندا
عمودی ۱۲ نویسنده فرانسوی «مسخ»
عمودی ۱۲ بالاآمدن آب دریا
عمودی ۱۲ پرچم
عمودی ۱۳ بانوی کاشف رادیواکتیو
عمودی ۱۳ ‬‫گاهنامه
عمودی ۱۳ واحد طول موج
عمودی ۱۴ ماده ضدعفونی
عمودی ۱۴ از تن‌پوش‌ها
عمودی ۱۴ کمانگیر باستانی
عمودی ۱۵ رودخانه مرزی
عمودی ۱۵ پافشاری‬‫ کردن
عمودی ۱۵ زمان‌ها‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar