جواب مرحله ۱۶۱ جدولانه ۲

آب نیمه گرم
آسیب
آواز خواننده
ابزار پهن کردن خمیر
اثر علی شریعتی
از مواد مخدر
اشاره به دور
امپراطور بیابان
اندوه
اهل هرات
بازدارنده ها
بز کوهی
بلندی ها
بله بی ادبانه
بی درنگ
پوستین
تراژدی
تراشیدن
ترسناک
جامه گشاد و بلند
جنس خشن
جنگ در راه خدا
خم کاغذ
روشنایی
زاری کنان
سمت راست
شهر روشنی
طبخ کردن
عبوس شدن
فاسد و ضایع
فیلمی با بازی امین حیایی
متداول
متصل شده
محل عبور چارپایان
محل مداوا
مرغ خانگی
مرمر
مرکز
مظهر پلیدی
میدان جنگ
نوعی حکومت
کابوس

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz