جواب مرحله ۱۵۹ جدولانه ۲

آزاد
آگاهی و با بصیرت
ابزار آشپز و نجار
اثر عبدالحسین زرین کوب
از آرنج تا سر انگشتان
از جنس چوب
اسناد
اضطراب
اعزام،گسیل
بدی
بس بودن
بی پدران
بی درنگ
بیخود
پسوند خورنده
پیرو جدایی دین و سیاست
پیروان و گروه ها
تصدیق ایتالیایی
تعجب خانمانه
تیرهای بزرگ چوبی
جانشین او
چالاک
حرف انتخاب
حریف و رقیب
خشنودی
خمیده
دانا
در قفا
ردیف
رفتن به مکان مقدس
سخت شدن
سمت
صورت قانونی داشتن
ضمیر غایب
ضمیمه
عقیده انتخاباتی
فصل برداشت
فیلمی با بازی بهروز وثوقی
قصد
محل ورود
مشکل و دشواری
میوه کرم خورده
نامرد
یادداشت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar