جواب مرحله ۱۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ناگزیر
افقی ۱ ثروتمند
افقی ۱ محل توقف کشتی‬‫
افقی ۲ توافق دو اراده ضروری در جهت‬‫ ایجاد یک اثر حقوقی
افقی ۲ خودپسندی‬‫ است و از گناهان بزرگ
افقی ۲ ذره باردار‬‫
افقی ۳ دوشاب
افقی ۳ برادر کمبوجیه
افقی ۳ ‬‫فرمانروایی‬‫
افقی ۴ واژه فقدان
افقی ۴ نوعی مکان اقامتی‬‫ اجار‌ه‌ای
افقی ۵ خواهان آب
افقی ۵ شهری در غرب‬‫ فرانسه
افقی ۵ حرف ندا
افقی ۵ چند شهید‬‫
افقی ۶ کشوری در قاره آفریقا
افقی ۶ مخفف‬‫ ماه
افقی ۶ گزارش باطنی از قرآن‬‫
افقی ۷ فلز چهره!
افقی ۷ بالاتر از آن رنگی‬‫ نیست
افقی ۷ مخفف از او‬‫
افقی ۸ در کشتی رد و بدل می‌شود
افقی ۸ ‬‫پس از کارون مشهورترین رودخانه‬‫ کشورمان است
افقی ۸ عدد توحیدی‬‫
افقی ۹ گوسفند جنگی
افقی ۹ تهمت
افقی ۹ اتاق‬‫ انگلیسی‬‫
افقی ۱۰ ادب
افقی ۱۰ خرده سنگ
افقی ۱۰ اصطلاحی‬‫ در عروسی‬‫
افقی ۱۱ جذاب
افقی ۱۱ عضو تیم فوتبال
افقی ۱۱ مقابل آری
افقی ۱۱ هیزم‬‫
افقی ۱۲ نشانه سلامت کالا
افقی ۱۲ پسوند ساخت صفت‬‫
افقی ۱۳ باران تند
افقی ۱۳ از قطب‌های توریستی استان اصفهان
افقی ۱۳ برابر‬‫‬‫
افقی ۱۴ نرخ
افقی ۱۴ تند
افقی ۱۴ شهری در استان کرمانشاه‬‫
افقی ۱۵ مرکز مصر
افقی ۱۵ جای پختن نان
افقی ۱۵ قانونگذار‬
عمودی ۱ عصرانه‌ای برای خانواده
عمودی ۱ پشه‬‫
عمودی ۲ سبزی خوردنی
عمودی ۲ حزب هیتلر
عمودی ۲ بی قید و بند‬‫
عمودی ۳ به وسیله
عمودی ۳ درختی بی‌میوه
عمودی ۳ پلیس مخفی‬‫
عمودی ۴ ورودی خانه
عمودی ۴ تاکنون
عمودی ۴ فروشنده محل‬‫
عمودی ۵ پول قدیمی
عمودی ۵ بیماری قند خون
عمودی ۵ نو‬‫
عمودی ۶ اداره دادگستری
عمودی ۶ همان یک است
عمودی ۶ دیوار قلعه‬‫
عمودی ۷ کیش ‌ها و آیین ‌ها
عمودی ۷ آن که رسمی را از بین برد
عمودی ۷ دختر‬‫
عمودی ۸ حرف تنفر
عمودی ۸ عرصه نبرد
عمودی ۸ پنهان کردن‬‫
عمودی ۹ صدمه
عمودی ۹ یک روش ترابری هدایت شده زمینی
عمودی ۹ شهرت طلب‬‫
عمودی ۱۰ بخشی، جزوی
عمودی ۱۰ شامل‬‫ همه می‌شود
عمودی ۱۰ ماه تابستانی‬
عمودی ۱۱ طایفه‌ای هند و اروپایی
عمودی ۱۱ نظریه
عمودی ۱۱ زنگ گردن چهارپا
عمودی ۱۲ درس تمرین نویسندگی
عمودی ۱۲ مدت زمان معین
عمودی ۱۲ کلام خودستا
عمودی ۱۳ وسیله ایمنی امروزی در خودروها
عمودی ۱۳ آشکار کننده
عمودی ۱۳ بندگی
عمودی ۱۴ کویر معروف
عمودی ۱۴ بهر پخت آبگوشت می‌باید خرید
عمودی ۱۴ دستگاهی در موسیقی اصیل ایران
عمودی ۱۵ نفس خسته
عمودی ۱۵ کنایه از آماده شدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz