جواب مرحله ۱۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گروه، جماعت
افقی ۱ پتواز
افقی ۱ نیزه کوتاه
افقی ۲ عقیم
افقی ۲ حیوان‬‫
افقی ۲ تنگه معروفی که در فیروزکوه قرار دارد
افقی ۳ جزیره‌ای است‬‫ در اقیانوس اطلس و جنوب شرقی آرژانتین
افقی ۳ تپه باستانی‬‫ کشورمان
افقی ۴ بازداشته شده
افقی ۴ آمادگی زمین برای زراعت
افقی ۴ ‬‫پایتخت سنگال
افقی ۵ سفید ترکی
افقی ۵ نژاد مردم آلمان
افقی ۵ خبرگزاری‬‫ جمهوری اسلامی
افقی ۶ دهانه اسب
افقی ۶ سالروز تولد
افقی ۶ دشنام و‬‫ ناسزا
افقی ۷ محل تغذیه جنین
افقی ۷ چراغ
افقی ۷ جزا و مکافات
افقی ۸ ناگوار
افقی ۸ ‬‫لقب رستم
افقی ۸ تازیانه
افقی ۹ مقابل آمدن
افقی ۹ خیالات
افقی ۹ ریخت و شکل‬‫
افقی ۱۰ اسب تبریزی
افقی ۱۰ فیل ماقبل تاریخ
افقی ۱۰ مدرک زیر دیپلم‬‫
افقی ۱۱ حیوانی که در آتش نمی‌سوزد
افقی ۱۱ بازی چیدنی
افقی ۱۱ تکرار یک‬‫ حرف
افقی ۱۲ روی و چهره
افقی ۱۲ از صفات باریتعالی
افقی ۱۲ عزم راسخ
افقی ۱۳ ‬‫انعامی که به شاگرد مغازه میدهند
افقی ۱۳ تقویم
افقی ۱۴ تاج گل
افقی ۱۴ ملیح‬‫
افقی ۱۴ کرم ابریشم
افقی ۱۵ موشک آلمانی
افقی ۱۵ نمایان
افقی ۱۵ پایتخت فلزی‬
عمودی ۱ همراه مرد
عمودی ۱ هلال
عمودی ۱ میوه‌ای که بر اثر فشار‬‫ دادن له شده باشد
عمودی ۲ بالاتر
عمودی ۲ جهان دیگر
عمودی ۲ نوعی زردآلو‬‫
عمودی ۳ روزی رسان
عمودی ۳ پارسا و پاکدامن
عمودی ۳ خوردنی همراه غذا‬‫
عمودی ۴ نام گروهی از عناصر جدول تناوبی
عمودی ۴ تمام‌کننده
عمودی ۴ ‬‫پژواک
عمودی ۵ ناسپاسی
عمودی ۵ شترمرغ آمریکایی
عمودی ۶ تقدیر حتمی‬‫
عمودی ۶ هنر کنده‌کاری
عمودی ۶ چرب زبانی
عمودی ۷ صبا ز منزل ... گذر دریغ ‬‫مدار
عمودی ۷ سوغات و ارمغان
عمودی ۷ درخت انگور
عمودی ۸ مقداری
عمودی ۸ فیل‬‫ ما قبل تاریخ
عمودی ۸ ورزش زمستانی
عمودی ۹ رایحه
عمودی ۹ سزاوار و درخور‬‫
عمودی ۹ نوعى خودروی سواری
عمودی ۱۰ نیمسال تحصیلی
عمودی ۱۰ پهلوان‬‫
عمودی ۱۰ سازمان فضانوردی آمریکا
عمودی ۱۰ رود روسی
عمودی ۱۱ فهمیدن
عمودی ۱۱ ‬‫ترازو
عمودی ۱۲ محتاط و عاقبتنگر
عمودی ۱۲ یکی از ایالتهای غربی‬‫ آمریکا
عمودی ۱۳ کفش
عمودی ۱۳ ادویه تند
عمودی ۱۳ فرمانده و حاکم
عمودی ۱۴ چیزها‬‫
عمودی ۱۴ شب آخر ماه
عمودی ۱۴ بی خبر از خود
عمودی ۱۵ عامل بیماری
عمودی ۱۵ بطری‬‫ آب
عمودی ۱۵ خدای درویش‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz