جواب مرحله ۱۵۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ادات شرط
افقی ۱ ۱۵ اسفند ماه برای تاکید بر این کار خیر به این نام نامگذاری شده
افقی ۲ مجرای غذا از دهان به معده
افقی ۲ ‬‫علامت جذرگیری ریاضیات
افقی ۳ حرف فاصله
افقی ۳ از مصالح ساختمانی
افقی ۳ غنی و ثروتمند
افقی ۳ دهان
افقی ۴ آرامگاه
افقی ۴ شوم
افقی ۴ صوت تنبیه!‬‫
افقی ۵ دیروز عرب
افقی ۵ فنی در ورزش کشتی
افقی ۵ بارز
افقی ۶ ظاهر ساختمان
افقی ۶ ریزنمره
افقی ۶ قیمت
افقی ۷ طلایه‌دار اعداد!
افقی ۷ تکیه کلام بچه‬‫ مشهد
افقی ۷ بازار بورسی در امریکا
افقی ۷ از آن طرف مرزبان است!
افقی ۸ صمغ یا شیره دارویی‌ که‌ از ریشه‌ انجدان گرفته می‌شود
افقی ۸ برابر‬‫‌ فارسی سیفون
افقی ۹ مادر خودمانی!
افقی ۹ روا
افقی ۹ دستی
افقی ۹ بوی ماندگی
افقی ۱۰ کمیابی
افقی ۱۰ بهار عرب
افقی ۱۰ مزد
افقی ۱۱ موجود بد نهاد
افقی ۱۱ خودروی‬ ‫حمل مایعات
افقی ۱۱ پایتخت فلاسفه!
افقی ۱۲ صدای پنچری!
افقی ۱۲ مقابل نسیه
افقی ۱۲ سوغات برزیل
افقی ۱۳ زینت ناخن
افقی ۱۳ خودرو و ماشین‬‫ هردو دارند!
افقی ۱۳ سنگریزه
افقی ۱۳ من + شما!
افقی ۱۴ فراورده‌های خانواده مادر فلزات را گویند
افقی ۱۴ گفته‌ها
افقی ۱۵ فیلمی به کارگردانی‬ ‫و نویسندگی «ناصر تقوایی» بابازی خوب «داریوش ارجمند »،«علی نصیریان» و «سعید پورصمیمی»
افقی ۱۵ از وسایل تبلیغاتی‬
عمودی ۱ پیشامدی که وقوع آن محتمل باشد
عمودی ۱ مادر خودمانی
عمودی ۱ رنگ و فام
عمودی ۲ همنشین
عمودی ۲ نامزد
عمودی ۳ سفید ترکی
عمودی ۳ شهری‬‫ در آلمان
عمودی ۳ نویسنده و سیاستمدار هندی
عمودی ۳ قصر
عمودی ۴ پسوند مانندی!
عمودی ۴ ابر
عمودی ۴ هدر رفتن
عمودی ۴ سر فوتبالی!
عمودی ۵ گله گوسفند
عمودی ۵ از مصالح ‬‫ساختمانی قدما
عمودی ۵ خبرگزاری ورزش ایران
عمودی ۶ فاعل
عمودی ۶ ده در ده در ده!
عمودی ۶ پوست کن
عمودی ۷ طلا
عمودی ۷ نام کهن دمشق
عمودی ۷ جلال و جبروت
عمودی ۷ ‬‫میوه تلفنی!
عمودی ۸ مدعی العموم
عمودی ۸ مغبون
عمودی ۹ نوعی بالاپوش
عمودی ۹ انجام منظم آن راهی است برای کاهش وزن
عمودی ۹ گردن
عمودی ۹ آتش‬‫ اندک!
عمودی ۱۰ زل زده
عمودی ۱۰ برهه‌ای از زمان
عمودی ۱۰ تیره و تار
عمودی ۱۱ این اماکن این روزها پذیرای خیل عزاداران سرور و سالار شهیدان‬‫ هستند
عمودی ۱۱ فعل
عمودی ۱۱ قوم ایران باستان
عمودی ۱۲ این ویتامین را در ۴ افقی بجویید!
عمودی ۱۲ قلمه گیاه
عمودی ۱۲ سرگشته
عمودی ۱۲ اضطراب
عمودی ۱۳ غربال
عمودی ۱۳ ‬‫شاخه‌ای از شنا
عمودی ۱۳ سبیل
عمودی ۱۳ صفحه اینترنتی
عمودی ۱۴ فرصت ایده‌آل
عمودی ۱۴ واحد پول خودمان
عمودی ۱۵ روز عربی
عمودی ۱۵ حسد
عمودی ۱۵ اسپری تنفسی‬‫ بیمار آسمی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar