جواب مرحله ۱۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجداد
افقی ۱ بهشت شداد
افقی ۱ برودت
افقی ۱ توشه و ذخیره‬‫ سفر
افقی ۱ گونه و نوع
افقی ۲ پاکیزه و پارسا
افقی ۲ رمانی دلنشین از‬‫ «لیلیان اسمیت»
افقی ۲ دوست
افقی ۳ از نژادهای کهن انسان قبل‬‫ از عصر حجر
افقی ۳ کاغذ بازی اداری
افقی ۴ پسر گیو و از پهلوانان‬‫ ایرانی که داستان دلاوری‌های او در شاهنامه آمده است
افقی ۴ ‬‫چندین اداره
افقی ۴ سبزه‌زار
افقی ۵ زادگاه رازی
افقی ۵ داد و ستد
افقی ۵ دلیر ‬‫و بی‌باک
افقی ۵ واحد پول ترکیه
افقی ۵ جانب و طرف
افقی ۶ اندیشه‌ها
افقی ۶ ‬‫ورزش خشن آمریکایی
افقی ۶ یگانه
افقی ۶ یار بشقاب
افقی ۶ فربهی و چاقی
افقی ۷ گرانمایه
افقی ۷ عنوانی برای تماشاگران طرفدار یک تیم‬‫ فوتبال
افقی ۷ از اوراق بهادار
افقی ۸ نشاط
افقی ۸ حکومت مردم بر مردم
افقی ۸ ‬‫پیچ و شکن
افقی ۹ اسب آذری
افقی ۹ امتیازی در ورزش جودو
افقی ۹ ظلم‬‫کننده و متعدی
افقی ۹ نت پنجم
افقی ۱۰ گمارده شده بر کاری
افقی ۱۰ شب‬‫ گذشته
افقی ۱۰ از اپراتورهای ارتباطی تلفن همراه
افقی ۱۱ حمایت و‬‫ جانبداری
افقی ۱۱ آن چه که در مقابل حرارت مقاومت کند
افقی ۱۱ تقلب ‬‫و خرابی کار
عمودی ۱ کسی که بر اثر پیری، ضعف یا بیماری نتواند‬‫ کار کند
عمودی ۲ تازه و دست نخورده
عمودی ۲ چین و چروک پوست
عمودی ۲ یک‬‫ ساعت از شبانه روز
عمودی ۳ پیامبر شکیبا
عمودی ۳ پایان و فرجام
عمودی ۳ حرف‬‫ فاصله
عمودی ۴ دوشیزه انگلیسی
عمودی ۴ از بخش‌های مرکزی کاشان
عمودی ۵ سایه‌بان و حباب چراغ
عمودی ۵ هرگز و مبادا
عمودی ۶ شوفری
عمودی ۶ ناتوان‬‫ و رنجور
عمودی ۷ سرخ نای
عمودی ۷ عمران
عمودی ۸ آواز بی‌پایان
عمودی ۸ انتظار‬‫ و چشمداشت
عمودی ۹ مرکز استان کردستان
عمودی ۹ شتابان رفتن
عمودی ۱۰ پروردگار
عمودی ۱۰ جنس مستعمل و کار کرده
عمودی ۱۰ تصدیق فرنگی
عمودی ۱۱ تلخ
عمودی ۱۱ نمای ساختمان
عمودی ۱۱ شب باباطاهر
عمودی ۱۲ روگردانی‬ ‫روزگار
عمودی ۱۲ رودی در آفریقای جنوبی
عمودی ۱۳ ماه خارج
عمودی ۱۳ به وجب‬‫ هم گفته شده
عمودی ۱۴ نواختن نی
عمودی ۱۴ شهری در استان گیلان
عمودی ۱۵ بیماری اتساع شرایین
عمودی ۱۵ کلمه پرسش
عمودی ۱۶ روستای‬‫ کوچک و دورافتاده
عمودی ۱۶ ورد خواندن
عمودی ۱۷ از وسایل ارتباطی‬‫
عمودی ۱۷ محل خرید و فروش کالا
عمودی ۱۸ شکارچی
عمودی ۱۸ از فلزات‬‫ سنگین
عمودی ۱۸ گرداگرد دهان
عمودی ۱۹ مردمان
عمودی ۱۹ آسمان
عمودی ۱۹ ضعیف‬‫ و بی‌دوام
عمودی ۲۰ ادیب و شاعر معاصر ایرانی صاحب آثاری‬‫ همچون «التفاصیل» و «بازگشت»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar