جواب مرحله ۱۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از دعاهای مشهور ماه مبارک رمضان
افقی ۱ فلز سرخ
افقی ۲ اندیشیدن
افقی ۲ لغو و حذف خارجی
افقی ۳ نام ترکی
افقی ۳ ای خدای من
افقی ۳ بله آلمانی
افقی ۳ از شهرهای بزرگ ژاپن
افقی ۴ کشت
افقی ۴ مدح
افقی ۴ نام مبارک امام دوم (ع)
افقی ۴ زیر قرآنی
افقی ۵ موی گردن شیر
افقی ۵ وجود دارد
افقی ۵ وسیله نقاشی ساختمان
افقی ۶ پارچه نخی چرکتاب مانند متقال
افقی ۶ جانب
افقی ۶ یک عامیانه
افقی ۶ فرمانده بدن
افقی ۷ اتم فرانسوی
افقی ۷ توانایی سریع خواندن نوشته‌ها
افقی ۸ نیکوکار
افقی ۸ قلعه حکومتی
افقی ۸ از بانک‌ها
افقی ۸ معدن
افقی ۹ بازیگر فیلم «ساعت ۲۵»
افقی ۹ در زمان گذشته
افقی ۱۰ بخیل
افقی ۱۰ جانوری با پوست قیمتی
افقی ۱۰ امر از روییدن
افقی ۱۰ جمع وسوسه
افقی ۱۱ واحد پول السالوادور
افقی ۱۱ بی‌خبر از گرسنه
افقی ۱۱ موی تابدار افتاده روی پیشانی
افقی ۱۲ شهر باستانی سوریه در شمال دمشق
افقی ۱۲ گهواره
افقی ۱۲ میوه آتشین
افقی ۱۲ دعوت به سکوت
افقی ۱۳ مساوی
افقی ۱۳ حرف انگلیسی
افقی ۱۳ زیبای بهشتی
افقی ۱۳ داخل
افقی ۱۴ نوعی نارنگی
افقی ۱۴ وسیله اندازه‌گیری چگالی مایعات
افقی ۱۵ بیخ
افقی ۱۵ اثری از عطار نیشابوری
عمودی ۱ اول هر چیز
عمودی ۱ بدحال
عمودی ۱ دوست
عمودی ۲ از نیروهای سه‌گانه ارتش
عمودی ۲ والی
عمودی ۳ پوستین
عمودی ۳ روز دهم محرم
عمودی ۳ وصف کننده
عمودی ۴ کندن زمین
عمودی ۴ رنگ و فام
عمودی ۴ اخلال کننده
عمودی ۴ واحد پول تایلند
عمودی ۵ نمایشنامه «ویلیام شکسپیر»
عمودی ۵ دو یا چند ترکیب شیمیایی با فرمول مشابه ولی خواص متفاوت
عمودی ۶ مطلا
عمودی ۶ قطار
عمودی ۶ پاسخ منفی
عمودی ۶ سیلی
عمودی ۷ ورود غیرقانونی به رایانه
عمودی ۷ ماهیچه حلقوی
عمودی ۷ مخترع نوعی عکاسی
عمودی ۸ خاک و زمین
عمودی ۸ شکننده
عمودی ۸ قبیله عرب جاهلیت
عمودی ۸ قمر زمین
عمودی ۹ ستایشگر، نوحه خوان
عمودی ۹ ستاره‌شناس
عمودی ۹ نت یکی مانده با آخر
عمودی ۱۰ زمان ناچیز
عمودی ۱۰ سیخونک
عمودی ۱۰ صوت درد
عمودی ۱۰ همسر حضرت یعقوب (ع)
عمودی ۱۱ سخنان گوشه‌دار
عمودی ۱۱ بزرگان
عمودی ۱۲ یکی بیش نیست!
عمودی ۱۲ گرو گذاشتن
عمودی ۱۲ بخش مساوی از قرض بانکی
عمودی ۱۲ شهری در آمریکا
عمودی ۱۳ پسوند طی کردن
عمودی ۱۳ ناگهانی
عمودی ۱۳ پوشاک ستور
عمودی ۱۴ استوار
عمودی ۱۴ مقام الهی
عمودی ۱۵ کوچکترین واحد موجود زنده
عمودی ۱۵ برخی در خواب می‌کشند
عمودی ۱۵ حمام بخار

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar