جواب مرحله ۱۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گفت ‌و گوی همراه با دعوا
افقی ۱ ‬‫پایتخت شیلی‬‫
افقی ۲ ضد آند
افقی ۲ بنیادی
افقی ۲ تنگه‬‫
افقی ۳ بایگانی
افقی ۳ جای امن
افقی ۳ جدا‬ ‫از هم‬‫
افقی ۴ پیغمبر
افقی ۴ سنگ آسیاب
افقی ۴ ‬‫دیفتری
افقی ۴ حاصل گندم‬‫
افقی ۵ خرده سنگ از ریگ‬‫ نرم‌تر
افقی ۵ برگزیده و پسندیده
افقی ۵ ‬‫‬‫ویران ‌کننده‬‫
افقی ۶ ناچار
افقی ۶ خاموش‬‫
افقی ۷ چشمداشت
افقی ۷ زیبا
افقی ۷ قرض‬‫ و بدهی‬‫
افقی ۸ ستایش کردن
افقی ۸ امر به‬‫ پریدن
افقی ۸ پادگان‬‫
افقی ۹ در موقع تعجب می‌خورند
افقی ۹ ‬‫گوناگونی
افقی ۹ یاری ‌دهنده‬‫
افقی ۱۰ کم، اندک
افقی ۱۰ نیش زدن‬‫
افقی ۱۱ از غلات
افقی ۱۱ کانون‌ها
افقی ۱۱ ابر ‬‫کم ارتفاع‬‫
افقی ۱۲ چله کمان
افقی ۱۲ بزرگی، شکوه‬‫
افقی ۱۲ ردیف
افقی ۱۲ چه بسیار‬‫
افقی ۱۳ مونس
افقی ۱۳ شیوه گفتار
افقی ۱۳ امنیت‬‫
افقی ۱۴ شهر پرجمعیت ترکیه
افقی ۱۴ زمان بی‌آغاز
افقی ۱۴ اقیانوس ساکت‬‫
افقی ۱۵ یکی از هنرها و صنایع دستی که بیشتر روی چوب اجرا می‌شود
افقی ۱۵ رود پر آب امریکا‬
عمودی ۱ توپولوژی
عمودی ۱ خیال‌ها و پندارها
عمودی ۲ از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان که فوق‌العاده خطرناک است
عمودی ۲ بالش‬‬‫
عمودی ۲ شهرنشینی‬‫
عمودی ۳ کنایه از شخص بسیار خشمگین و به هیجان آمده
عمودی ۳ بار درخت
عمودی ۳ وضعیت‬ ‫دشوار‬‫
عمودی ۴ ستاره قطبی
عمودی ۴ دوباره
عمودی ۴ سوره هفتاد و دوم
عمودی ۴ به رخ کشیدن نیکی‬‫
عمودی ۵ آنچه به جا آوردنش لازم باشد و ترک آن گناه
عمودی ۵ عدد دو رقمی
عمودی ۵ آسیب‬‫
عمودی ۶ هر فصل یسنا
عمودی ۶ دیرک خیمه
عمودی ۶ پست الکترونیکی‬‫
عمودی ۷ کرها
عمودی ۷ یک نوع سوءتغذیه که در اثر کمبود تیامین بروز می‌کند
عمودی ۷ فصل اول‬‫
عمودی ۸ پوست کنی
عمودی ۸ رونوشت
عمودی ۸ ظاهر شونده‬‫
عمودی ۹ مصون، سالم
عمودی ۹ نقاش
عمودی ۹ آخرین بازمانده نازی‌ها
عمودی ۱۰ غذای ظهر
عمودی ۱۰ عدد بلبل
عمودی ۱۰ موضوع‬‫
عمودی ۱۱ منفرد
عمودی ۱۱ کتاب لغت
عمودی ۱۱ همگی، سراسر‬‫
عمودی ۱۲ اسب چاپار
عمودی ۱۲ دختر‬
عمودی ۱۲ بیماری ناشی از ویروس HIV
عمودی ۱۲ نوک مثلث
عمودی ۱۳ پایان کار
عمودی ۱۳ دود
عمودی ۱۳ کارگردان فرانسوی
عمودی ۱۴ رختشوی
عمودی ۱۴ انباری جهت نگهداری از مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه انسان و دام
عمودی ۱۴ میخ عرب
عمودی ۱۵ به دنیا آمدن
عمودی ۱۵ بازیگر خانم فیلم جیب‌بر خیابان جنوبی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar