جواب مرحله ۱۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوراکی که پیش از وعده اصلی‬‫ سر و می‌شود
افقی ۱ زره مخصوص که در‬‫ ‬‫قدیم هنگام جنگ بر تن می‌کردند
افقی ۲ فرستاده
افقی ۲ روغن نفتی
افقی ۲ بینش‬‫
افقی ۳ نوعی پارچه ابریشمی
افقی ۳ چاشنی‬‫
افقی ۳ رسوم‬‫
افقی ۴ زادگاه خلی ‌الله
افقی ۴ جبه
افقی ۴ کبوتر ‬‬‫دشتی
افقی ۴ یقه جدولی‬‫
افقی ۵ گرفتنی از هوا
افقی ۵ قطعه‌ای در‬‫ ‬‫خودرو و دیگر وسایط نقلیه
افقی ۵ همسر‬‫ ابراهیم نبی (ع)‬‫
افقی ۶ صاف
افقی ۶ شهری در استان‬‫ لرستان‬‫
افقی ۷ جناح لشکر
افقی ۷ غارت کردن‬‫ دارایی مسافران در جریان سفر با ‬‫زور و تهدید
افقی ۷ پر ادا و اطوار‬‫
افقی ۸ نوعی چسب نجاری
افقی ۸ مظهر‬‫ نرمی
افقی ۸ کشوری در جنوب آفریقا‬‫
افقی ۹ میوه نارس
افقی ۹ مخترع لامپ
افقی ۹ ‬‫نوشتن با ماشین تحریر‬‫
افقی ۱۰ این گونه هم کلمه تصدیق‬‫ ‬‫است
افقی ۱۰ برادر‬‫
افقی ۱۱ نیر و بخش
افقی ۱۱ نوعی ساز
افقی ۱۱ عزیز عرب‬‫
افقی ۱۲ عصبی
افقی ۱۲ جبون
افقی ۱۲ رها
افقی ۱۲ پرداخت دین‬‫
افقی ۱۳ لاستیک ماشین
افقی ۱۳ علم نجوم
افقی ۱۳ آلیاژی از آهن و نیکل‬‫
افقی ۱۴ ضد تلخ
افقی ۱۴ کبود
افقی ۱۴ نوعی پارچه‬‫
افقی ۱۵ یک نوع خوردنی شیرین است که سوغات شهر همدان به شمار می‌آید
افقی ۱۵ ‬‫‬‫بی‌بضاعت‬
عمودی ۱ از رشته‌های دو و میدانی
عمودی ۱ عصای درویش‬‫
عمودی ۲ قراول
عمودی ۲ پیگیری احوال کسی
عمودی ۲ رودی در آلمان‬‫
عمودی ۳ راننده اتومبیل
عمودی ۳ ترسناک
عمودی ۳ رگ‌های خونی بسیار ظریف‬‫‬‫
عمودی ۴ سفت بودن تقریبی مایعات
عمودی ۴ به بهشت گیلان معروف شده است
عمودی ۴ سفید‬‫ آذری
عمودی ۴ زخم‬‫
عمودی ۵ بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه
عمودی ۵ نوعی پارچه
عمودی ۵ یادداشت‬‫
عمودی ۶ تخم‌مرغ انگلیسی
عمودی ۶ قیصر
عمودی ۶ از اشکال هندسی
عمودی ۷ حرف مفعولی
عمودی ۷ شهر غله و میوه
عمودی ۷ ظرفی برای پذیرایی‬‫
عمودی ۸ مفلس
عمودی ۸ خواهش نفس
عمودی ۸ کلید خودرو‬‫
عمودی ۹ نقاش
عمودی ۹ تجربه کردن
عمودی ۹ تپه کوچک‬‫
عمودی ۱۰ دزد، حرامی
عمودی ۱۰ سازمان‬ پیمان آتلانتیک شمالی
عمودی ۱۰ علامت مصدر جعلی
عمودی ۱۱ آب‌بند
عمودی ۱۱ مرکز فیلیپین
عمودی ۱۱ خمیده
عمودی ۱۲ مخفف تو را
عمودی ۱۲ مکان
عمودی ۱۲ پوشاننده
عمودی ۱۲ حلقوم
عمودی ۱۳ مجبور شده
عمودی ۱۳ نان کاغذی
عمودی ۱۳ جنگ و پیکار
عمودی ۱۴ از ماه‌های رومی
عمودی ۱۴ اشتباه لفظی یا رفتاری
عمودی ۱۴ جویدنی تمام نشدنی
عمودی ۱۵ لپ‌تاپ سبک
عمودی ۱۵ فروشگاه بزرگ

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar