جواب مرحله ۱۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهر کباب!
افقی ۱ راحتی، سکون
افقی ۱ ‬‫به هم ساییده شده‬‫
افقی ۲ آسانی
افقی ۲ عبور کالا از کشور‬‫
افقی ۳ حرف استثنا
افقی ۳ رنج
افقی ۳ ضبط ‌صوت‬‫ ‬‫قابل حمل
افقی ۳ مهمترین خدای مصر‬‫ باستان‬‫
افقی ۴ سیاست تبعیض نژادی
افقی ۴ یازده!‬‫
افقی ۴ وسیله بافتن قالی‬‫
افقی ۵ ننر
افقی ۵ در بازار بورس معامله ‬‫می‌شود
افقی ۵ شاخه تازه درخت
افقی ۶ بی‌حرکت
افقی ۶ دادنی با وعده
افقی ۶ ‬‫‬‫همنشین‬‫
افقی ۷ به فرمایش پیغمبر اکرم (ص)‬ ‫... نگهبان و امانتدار اموال شوهرش‬‫ است و در این باره مسئولیت دارد
افقی ۷ ‬‫ملت مسلمان
افقی ۷ مشهور
افقی ۷ آینده‬‫
افقی ۸ کاشف هیدروژن‬‫
افقی ۹ هر چیز بد و زشت
افقی ۹ طریقه‬‫ نوشتن کلمات
افقی ۹ فیلم استیون‬‫ اسپیلبرگ
افقی ۹ رایحه‬‫
افقی ۱۰ روزگارها
افقی ۱۰ وقت و هنگام
افقی ۱۰ نافرمان‬‫
افقی ۱۱ سیاهه
افقی ۱۱ کنداب
افقی ۱۱ پول خرد هند‬‫
افقی ۱۲ کمند
افقی ۱۲ نشانه اسم مصدر
افقی ۱۲ آیین قبل از عروسی‬‫
افقی ۱۳ حرف ندا
افقی ۱۳ وسیله بازی و سرگرمی در پارک‌ها
افقی ۱۳ قربانگاه مکه
افقی ۱۳ سایه‫
افقی ۱۴ اهلی شده
افقی ۱۴ آخرین خلیفه عباسی‬‫
افقی ۱۵ باران کم
افقی ۱۵ سرپوش خان‌ها
افقی ۱۵ واضح، تابناک‬
عمودی ۱ ناروا و اشتباه
عمودی ۱ خسته و کوفته شدن‬‫
عمودی ۲ نوعی کشتی هوایی که با گاز هیدروژن پر شده و به پرواز در می‌آید
عمودی ۲ ‬‫‬‫پوچ‌گرایی‬‫
عمودی ۳ پایه
عمودی ۳ قبیله صدر اسلام
عمودی ۳ مرکز زیمبابوه
عمودی ۳ جثه و اندام‬‫
عمودی ۴ باغ پرگل و گیاه
عمودی ۴ فلزی که قرار بود طلا شود
عمودی ۴ نام پسر حضرت نوح (ع)‬‫
عمودی ۵ واحد اختلاف سطح الکتریکی
عمودی ۵ فرماندهان
عمودی ۵ خانه چوبی‬‫
عمودی ۶ خالص‌ترین کربن
عمودی ۶ جانشین وضو
عمودی ۶ آیین‌ها‫
عمودی ۷ برهنه
عمودی ۷ ناگهانی
عمودی ۷ قطعه گل خشک شده
عمودی ۷ روزی‬‫
عمودی ۸ اثری از ارنست همینگوی‬‫
عمودی ۹ ازانجیل‌ها
عمودی ۹ بهشت
عمودی ۹ کاشتنی‬‫ ‫انفجاری
عمودی ۹ همراهی عرب‬
عمودی ۱۰ همدستان
عمودی ۱۰ بذر، هسته
عمودی ۱۰ توده مردم
عمودی ۱۱ نشانه، هدف
عمودی ۱۱ همیشه
عمودی ۱۱ دختر عرب
عمودی ۱۲ جمع منت
عمودی ۱۲ جنگل درخت
عمودی ۱۲ بازیگر خانم «زندگی جای دیگری است» (۱۳۹۳)
عمودی ۱۳ میخوش
عمودی ۱۳ برادر
عمودی ۱۳ پسوند دارندگی
عمودی ۱۳ تاک
عمودی ۱۴ ترکیب سیمان با پنبه نسوز
عمودی ۱۴ دلیل و حجت
عمودی ۱۵ فیلم فریدون جیرانی
عمودی ۱۵ امر به نشستن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz