جواب مرحله ۱۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کتاب معروف عطاملک ‬‫جوینی
افقی ۱ به معنی بگو‬‫
افقی ۲ به هم سائیده شده
افقی ۲ پدر
افقی ۲ ‬‫صورت مهیب و ترسناک‬‫
افقی ۳ خودروی فرانسه
افقی ۳ امر به‬‫ نواختن
افقی ۳ سنگربندی‬‫
افقی ۴ خدای هندو
افقی ۴ وسیله‌ای است‬‫ ‬‫برای روشنایی
افقی ۴ جاده‬‫
افقی ۵ امر از زیستن
افقی ۵ راه سخت و پر‬‫پیچ و خم در کوه
افقی ۵ چند وارث‬‫
افقی ۶ مخفف از آن
افقی ۶ کوزه
افقی ۶ الهه ‬‫جنگ
افقی ۶ سایه‬‫
افقی ۷ جمع درس
افقی ۷ گزینش
افقی ۷ ‬‫اندیشه‬‫
افقی ۸ گزافه گویی
افقی ۸ گازی که تنفس‬‫ می‌کنیم
افقی ۸ پهلوان یونان‫
افقی ۹ گلی خوشبو
افقی ۹ نامه نوشتن
افقی ۹ ‬‫نوعی خودرو‬‫
افقی ۱۰ مساوی
افقی ۱۰ خواربارفروش
افقی ۱۰ ‬‫جایز
افقی ۱۰ ریشه‬‫
افقی ۱۱ عملی به جای وضو
افقی ۱۱ برانگیختن
افقی ۱۱ مانع آب‬ ‫
افقی ۱۲ غمگین، افسرده
افقی ۱۲ زردک
افقی ۱۲ خانه چوبی‬ ‫
افقی ۱۳ تباهی‌ها
افقی ۱۳ شغل‌ها
افقی ۱۳ ضربه با پا ‫
افقی ۱۴ جعبه جنازه
افقی ۱۴ فکر
افقی ۱۴ گرانیت‬ ‫
افقی ۱۵ سعی
افقی ۱۵ بنایی زیارتی در ۴۵ کیلومتری شهرستان لردگان‬
عمودی ۱ فرایند توزیع کردن اداره تصمیم‌گیری به طور نزدیکتر به مردم
عمودی ۱ جاافتاده و‬ ‫‫وزین‬ ‫
عمودی ۲ بی خطر
عمودی ۲ لقب ابوبکر
عمودی ۲ حرف‬ ‫
عمودی ۳ شهری در استان کرمان
عمودی ۳ تازه رسیده
عمودی ۳ خاک‬ ‫
عمودی ۴ از حروف مقطعه قرآن
عمودی ۴ گندم
عمودی ۴ پسوند شباهت
عمودی ۴ ویتامینی در عدس
عمودی ۴ درفش‬ ‫
عمودی ۵ متقارب
عمودی ۵ ظرف آب مسافرتی
عمودی ۵ مضمون‬ ‫
عمودی ۶ از غلات
عمودی ۶ مردمان صاحب ادب و فرهنگ
عمودی ۶ نخ‌های سست پشمین یا پنبه
عمودی ۷ کلمه تنبیه
عمودی ۷ درخت جوان
عمودی ۷ کبوتر صحرایی‬ ‫
عمودی ۸ درختچه‌ای از تیره گل‌سرخیان
عمودی ۸ میوه‌ای شیرین
عمودی ۸ روا داشتن‬‬ ‫
عمودی ۹ بی‌چیز
عمودی ۹ مکالمه با تلفن
عمودی ۹ نوعی تن‌پوش‬‬ ‫
عمودی ۱۰ آواره و در به در
عمودی ۱۰ ذات و وجود
عمودی ۱۰ ضربه سر‬ ‫
عمودی ۱۱ مخفف شاه
عمودی ۱۱ مقابل‬ ‫آشنا
عمودی ۱۱ نسیم سرد‬
عمودی ۱۲ گروه مردم چادرنشین
عمودی ۱۲ صدای درد
عمودی ۱۲ وظیفه و عمل
عمودی ۱۲ صدای دریدن پارچه
عمودی ۱۲ آوندی سفالین و دسته‌دار
عمودی ۱۳ ارث برنده
عمودی ۱۳ پلکان زین
عمودی ۱۳ کشتیبان
عمودی ۱۴ زاج سیاه
عمودی ۱۴ چین خوردگی زمین
عمودی ۱۴ سرد نیست
عمودی ۱۵ فیلمی از شهروز شکورزاده
عمودی ۱۵ بازیگر خانم فیلم زمهریر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar