جواب مرحله ۱۴ جدولانه ۲

آستانه خانه
اثر ابراهیم گلستان
خشک
خوراکی پر طرفدار
دارای لبه های شیب مانند
شادباش گفتن
شهر زنجان
طرف شدت عمل و ایجاد رعب و ترس
طریق
عضو گیاه
فرش دم در
مسابقه تیم های همشهری

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.