جواب مرحله ۱۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ روزه گشودن
افقی ۱ بزرگ‌ترین نبرد شمشیر با توپ و‬ ‫تفنگ در طول تاریخ که بین لشکریان شاه اسماعیل صفوی و‬‫ سلطان سلیم پادشاه عثمانی در سال ۹۲۰ هجری قمری به وقوع‬‫ پیوست
افقی ۲ اتاقک کشتی
افقی ۲ پاسخ
افقی ۲ قاضی
افقی ۲ کمک و همراهی
افقی ۳ نت پنجم
افقی ۳ از حشرات خون آشام
افقی ۳ مورد اتهام واقع شده
افقی ۳ نان‬‫ آبگوشت
افقی ۳ شیرینی عروسی و تولد
افقی ۴ از درندگان است
افقی ۴ شاهرگ‬‫ مصر
افقی ۴ گاو نر
افقی ۴ هلهله تحسین و شادی
افقی ۴ اشاره به دور
افقی ۵ جانوران‬‫ درنده
افقی ۵ ماه دوستی
افقی ۵ اصل هر چیز
افقی ۵ یار
افقی ۶ ابعاد ثلاثه
افقی ۶ نوعی‬‫ درخت مناطق معتدل و مرطوب که شاخه‌هایش باریک و دراز و‬‫ پربرگ و به سوی زمین معلق است
افقی ۶ زن گندمگون
افقی ۷ از مرکبات‬‫
افقی ۷ دانه خوشبو
افقی ۷ عطا و بخشش
افقی ۷ مژده و بشارت
افقی ۸ پیچ و تاب
افقی ۸ از‬‫نام‌ها و صفات باری تعالی به معنی بسیار نیکویی کننده و بخشنده‬‫
افقی ۸ سیاهرگ
افقی ۸ همسر آدم
افقی ۸ دوستدار
افقی ۹ مرغ کنجدخوار
افقی ۹ ماه نو
افقی ۹ ‬‫آموزگار
افقی ۹ دستور دهنده
افقی ۹ ضمیر غایب
افقی ۱۰ واحد پول خودمان‬‫
افقی ۱۰ عدو
افقی ۱۰ تازه
افقی ۱۰ یاقوت
افقی ۱۱ نقاش و مینیاتوریست مشهور اواخر‬ ‫عهد تیموری و اوایل دوره صفوی که امیر علی شیرنوایی مشوق او‬‫ بود
افقی ۱۱ اثری از جلال آل احمد
عمودی ۱ شنگرف
عمودی ۲ شربت نشاسته‌ای
عمودی ۲ واکسن
عمودی ۳ ‬‫پزشکی
عمودی ۳ شهری در استان سیستان و بلوچستان
عمودی ۳ موسیقی سیاه‬‫پوستان
عمودی ۴ ناامید
عمودی ۴ مال و نعمت
عمودی ۴ نفی تازی
عمودی ۵ خاورشناس، تاریخ‌نگار و نویسنده فرانسوی صاحب آثاری همچون «آینده علم»‬‫ و «تاریخ عمومی زبان های سامی»
عمودی ۵ همنشین کلیله
عمودی ۶ نقره‬‫
عمودی ۶ مادر
عمودی ۷ ردیف
عمودی ۷ زبانه آتش
عمودی ۷ آن که کتاب یا رساله را چاپ و‬‫ منتشر کرد
عمودی ۸ رتبه نقره‌ای
عمودی ۸ جگر سفید
عمودی ۸ تاجریزی
عمودی ۹ پیمان‬‫ ناسازگار
عمودی ۹ سطل
عمودی ۹ یادداشت
عمودی ۱۰ سیاره مریخ
عمودی ۱۰ پایتخت ایتالیا
عمودی ۱۱ ترش و شیرین
عمودی ۱۱ زیر دندان نرم کردن
عمودی ۱۲ عود
عمودی ۱۲ یک‬‫ انگلیسی
عمودی ۱۲ داخل
عمودی ۱۳ موی بلند سر
عمودی ۱۳ کوهه و آبخیز
عمودی ۱۳ شمشیر
عمودی ۱۴ در خرید و فروش می زنند
عمودی ۱۴ پیامبر کشتیبان
عمودی ۱۴ از اجناس‬‫ دوگانه
عمودی ۱۵ مادر کشمش
عمودی ۱۵ دارو
عمودی ۱۶ از سبزی های خورشی‬‫
عمودی ۱۶ امانت‌دار
عمودی ۱۷ روز گذشته
عمودی ۱۷ طرف راست
عمودی ۱۷ مطلب پوشیده و‬‫ پنهان
عمودی ۱۸ به نخ و رشته سوزن هم گفته شده
عمودی ۱۸ پاینده
عمودی ۱۸ قلیل
عمودی ۱۹ نژاد نجیب ایرانی
عمودی ۱۹ یکی از خطوط اسلامی شبیه به خط‬‫نسخ که ابن بواب آن را اختراع کرد
عمودی ۲۰ اصالت و نجابت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar