جواب مرحله ۱۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از نیما یوشیج
افقی ۱ خروس صحرایی
افقی ۲ رشته کوهی در آمریکا
افقی ۲ از توابع تهران
افقی ۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
افقی ۳ نوعی‬‫ سلاح سرد
افقی ۳ امپراتور روم باستان
افقی ۳ بدبوی پرخاصیت!
افقی ۴ صوت ندا
افقی ۴ خروس جنگی
افقی ۴ نوعی پارچه ابریشمی لطیف
افقی ۴ پیشوند‬‫ نداری
افقی ۵ ازوسايل ورزش كوهنوردی
افقی ۵ برای آنان در گويش بيروتی ها!
افقی ۵ مايه حيات!
افقی ۶ فلس
افقی ۶ ويتامين جدولی!
افقی ۶ به مراد دل‬‫ رسيده
افقی ۷ بافتنی كرم ابريشم دور خودش!
افقی ۷ دلسوز
افقی ۷ تنبل و تن پرور
افقی ۷ پهلوان
افقی ۸ جامه نگارين
افقی ۸ ستونی با دو دايره موازی در طرفين
افقی ۸ ‬‫نهر
افقی ۹ می‌دهند تا گرفتار كنند!
افقی ۹ صد متر مربع
افقی ۹ استارت خودروی قديمی
افقی ۹ پيامبر نقاش
افقی ۱۰ عددترتيبی دو رقمی
افقی ۱۰ خيس
افقی ۱۰ نژاد ما
افقی ۱۱ ‬‫زادگاه رازی
افقی ۱۱ روغن
افقی ۱۱ خاک
افقی ۱۲ پسوند مصدر جعلی
افقی ۱۲ پناهگاه
افقی ۱۲ ادا كننده
افقی ۱۲ آش ساده
افقی ۱۳ پشت سر
افقی ۱۳ ايالتی در كشور هفتاد و دو ملت!
افقی ۱۳ ‬‫باختر
افقی ۱۴ نام دخترانه
افقی ۱۴ جريان برق يا هوا
افقی ۱۴ قهرمان رويين تن افسانه‌ای يونان باستان
افقی ۱۵ سلول
افقی ۱۵ شنزاری وسيع در جنوب شبه‬‫جزيره عربستان‬
عمودی ۱ جدا کننده حق از باطل
عمودی ۱ کاشف خواص حشره کش «د.د.ت»
عمودی ۲ تیرانداز
عمودی ۲ رهبر و مقتدا
عمودی ۲ رستوران فرنگي
عمودی ۳ تنها و‬‫مفرد
عمودی ۳ ازماهيان خوراكی خزر
عمودی ۳ طلا
عمودی ۳ مخفف «الی آخر»
عمودی ۴ الفبای حيات!
عمودی ۴ از وسايل انتقال سيالات
عمودی ۴ پوست دباغی شده
عمودی ۴ علامت‬‫ جمع مونث
عمودی ۵ هلاک شونده
عمودی ۵ ابزار درودگری!
عمودی ۵ صد متر مربع
عمودی ۶ پرگار
عمودی ۶ فلز سرچشمه!
عمودی ۶ برس دندانشويه
عمودی ۷ خاطره‌ای
عمودی ۷ مقتول
عمودی ۷ ‬‫اجر گرفته
عمودی ۸ قبر
عمودی ۸ برنده بلژيكی جايزه صلح نوبل سالهای ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷
عمودی ۸ فلز سنگين!
عمودی ۹ بو
عمودی ۹ ازصفات باريتعالی به ‬‫معنی نيرومند
عمودی ۹ كالا
عمودی ۱۰ اين هم محله‌ای است درتهران
عمودی ۱۰ برج داستانی فرانسه
عمودی ۱۰ . . . بود هركه دانا بود!
عمودی ۱۱ سازشاكی!
عمودی ۱۱ خداوند
عمودی ۱۱ ‬‫كشوری عربی
عمودی ۱۲ زبان گنجشک
عمودی ۱۲ خنياگری
عمودی ۱۲ پرورنده
عمودی ۱۲ صوت درد
عمودی ۱۳ كله
عمودی ۱۳ خشكی
عمودی ۱۳ پرچم
عمودی ۱۳ پوشش
عمودی ۱۴ اصيل و ريشه‌دار
عمودی ۱۴ نام ‬‫ديگر روستای «ابيانه»
عمودی ۱۴ الفبای نابينايان
عمودی ۱۵ رهبر مبارزات استقلال طلبی ایتالیا
عمودی ۱۵ افغانی پایتخت نشین!

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar