جواب مرحله ۱۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نابودی یک ماده
افقی ۱ رئیس‬‫ جمهوری انقلاب ۲۰۱۱ مصر‬‫
افقی ۲ سازمان پیمان آتالنتیک‬ ‫شمالی
افقی ۲ نهال نازک
افقی ۲ استاد‬‫ قصیده سرایی‬‫
افقی ۳ شاخه تازه درخت
افقی ۳ قشر
افقی ۳ ‬‫فرستاده‬‫
افقی ۴ قطب مثبت باتری
افقی ۴ بالای‬‫ فرنگی
افقی ۴ جنب
افقی ۴ دیوار محکم‬‫
افقی ۵ عود
افقی ۵ مرکز استان فارس
افقی ۵ ‬‫پیشوای هند‬‫
افقی ۶ انس گرفته
افقی ۶ شب پیش از امروز‬‫
افقی ۷ از لوازم آرایشی
افقی ۷ گاز بدبو و‬‫ قابل احتراق با شعله سفید
افقی ۷ پدر‬‫ زال‬‫
افقی ۸ تک‌تک
افقی ۸ نوعی یقه
افقی ۸ یکی از‬‫ ‬‫دوازده حواری مسیح (ع)‬‫
افقی ۹ سوره ۱۱۴
افقی ۹ شیرینی بچه
افقی ۹ ‬‫قلعه قهقه از بناهای تاریخی این‬‫ شهر است‬‫
افقی ۱۰ یار صفا!
افقی ۱۰ حوله‬‫
افقی ۱۱ قوای نظامی
افقی ۱۱ نوعی از بلور کبود‌رنگ شفاف
افقی ۱۱ بالاپوش مردانه‬‫
افقی ۱۲ پول خارجی
افقی ۱۲ سرشت
افقی ۱۲ دست
افقی ۱۲ سطل آبکشی‬‫
افقی ۱۳ روش، نگرش
افقی ۱۳ رونده
افقی ۱۳ تهیدست‬‫
افقی ۱۴ نیروی طبیعت
افقی ۱۴ مردد
افقی ۱۴ ابزاری در منزل‬‫
افقی ۱۵ یکی از استا ‌های قرقیزستان
افقی ۱۵ یک روش ترابری هدایت شده زمینی‬
عمودی ۱ از آثار جان اشتاین بک
عمودی ۱ چاشنی مرکباتی کباب کوبیده‬‫
عمودی ۲ از توابع کاشان
عمودی ۲ آحاد
عمودی ۲ اسلوب‬‫
عمودی ۳ برپا بودن
عمودی ۳ به ‌هم ساییده شده
عمودی ۳ نام دخترانه‫
عمودی ۴ معلق
عمودی ۴ خوشه برنج
عمودی ۴ تلخ
عمودی ۴ هراس‬‫
عمودی ۵ ترسناک
عمودی ۵ جعبه مقوایی
عمودی ۵ نشانه مفعولی‬‫
عمودی ۶ سنگریزه
عمودی ۶ هراس
عمودی ۶ از استان‌های جنوبی ایران‬‫
عمودی ۷ سرخود
عمودی ۷ داستان غیر واقعی
عمودی ۷ هدیه فرستادن‬‫
عمودی ۸ کانون‌ها
عمودی ۸ یک ریشه گیاهی خوراکی
عمودی ۸ وداع‬‬‫
عمودی ۹ امام سوم
عمودی ۹ سطح جانبی چیزی
عمودی ۹ محبت‬‫
عمودی ۱۰ فرزند آدم ‌(ع)
عمودی ۱۰ پارچه‬ پر سوراخ
عمودی ۱۰ از قوم‌های ایرانی
عمودی ۱۱ رنجوری
عمودی ۱۱ فروغ
عمودی ۱۱ ادب آموخته
عمودی ۱۲ گیج
عمودی ۱۲ خرس فلکی
عمودی ۱۲ جاده شمالی
عمودی ۱۲ گریبان لباس
عمودی ۱۳ دهکده
عمودی ۱۳ پرسش
عمودی ۱۳ جهان
عمودی ۱۴ از خودروهای تشریفاتی
عمودی ۱۴ تحفه
عمودی ۱۴ نان شیرینی
عمودی ۱۵ سردسیر
عمودی ۱۵ نویسنده هاکلبری‌فین

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz