جواب مرحله ۱۳۶ جدولانه ۲

ابدی
اتومبیل باربری
اثر پا
ادب آموزی
از جنس نمد
اطاعت کردن
انعکاس
اهل زشت
اولاد پیامبر
برداشت محصول گندم
بی مانند در گذشته
بی نیاز
پایتخت اروپایی
پوشش
تازه
تله
جاویدان
جمع غزل
جوش مخصوص ظروف مسی
دهل
روز نیست
سختی و دشواری
سخنان مزخرف و بیهوده
سرگذشت
سود برنده
شبکه
شفاهی
شهرها
شکم پرست و پرخور
عدد مقدس
فاصله بین دو چیز
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی
قورباغه
قوم مغول
گیشه
لایق و سزاوار
لنگه بار
ماه شاعر
محکم و استوار
مرطوب
مهربانی
مهربانی و عطوفت
هر فصل از کتاب یسنا
ویتامین جدولی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar