جواب مرحله ۱۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شکل و ترکیب
افقی ۱ تنها شهر بزرگ‬ ‫جهان است که در دو قاره قرار دارد‬‫
افقی ۲ سنگین
افقی ۲ کناره ‌دریا
افقی ۲ دست به‬‫ ‬‫کاری زدن‬‫
افقی ۳ غوغا
افقی ۳ گردآوری شده
افقی ۳ کلمه‬ ‫افسوس‬‫
افقی ۴ جزء مولکول
افقی ۴ شماره رمز
افقی ۴ طبقه‬‫ اول اعداد
افقی ۴ پیروزی و ظفر‬‫
افقی ۵ تاب و توان
افقی ۵ جانشینی
افقی ۵ محکم و‬‫ استوار‬‫
افقی ۶ نوعی ماهی کوچک
افقی ۶ فریضه‬‫ ماه رمضان‬‫
افقی ۷ پوسته گندم یا برنج که سرشار‬‫ از ویتامین ب است
افقی ۷ فاش و عیان
افقی ۷ ‬‫در غربت می‌زنند
افقی ۸ چراغ آویز
افقی ۸ مددرسانی
افقی ۸ نوعی گل‬‫که حدود ۳۰ گونه از آن وجود دارد و ‬‫بوته آن چند ساله است‬‫
افقی ۹ یار مشهدی
افقی ۹ پی‌درپی
افقی ۹ خوشگل و‬ ‬‫خوش‌اندام
افقی ۱۰ رستنی و نبات
افقی ۱۰ جمع وسوسه‬‫
افقی ۱۱ توبه پذیرنده
افقی ۱۱ پشت سر هم
افقی ۱۱ مانع آب‬‫
افقی ۱۲ حسرت
افقی ۱۲ آرزوی خیالی
افقی ۱۲ حرف جمع
افقی ۱۲ رتبه کارمندی‬‫
افقی ۱۳ امر به نواختن
افقی ۱۳ با تاز آید
افقی ۱۳ انس گرفته‬‫
افقی ۱۴ هراس
افقی ۱۴ با پریدن آن برق می‌رود
افقی ۱۴ یار همایون‬
افقی ۱۵ داده‌های کامپیوتری
افقی ۱۵ آن که مجلس مهمانی را زینت بدهد‬
عمودی ۱ یکی از انواع شیرینی‌های سنتی ایرانی که معمولاً برای تزئین روی آن از پسته‬‫ ‬‫استفاده می‌شود
عمودی ۱ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به ‬‫موجب ... باشد‬‫
عمودی ۲ نام دخترانه
عمودی ۲ بازار سهام
عمودی ۲ ضد پیاده‬‫
عمودی ۳ شاعر ریاضیدان
عمودی ۳ ماهی خطرناک
عمودی ۳ فهمیدن اندیشه‌های یکدیگر در زندگی مشترک‬‫
عمودی ۴ بدن درخت
عمودی ۴ وجود ندارد
عمودی ۴ امر به گفتن
عمودی ۴ مخفف از ما‬‫
عمودی ۵ گماشته و نماینده
عمودی ۵ شبان
عمودی ۵ کارگاه جولاهی‬‫
عمودی ۶ خاک سرخ
عمودی ۶ پایتخت بنگلادش
عمودی ۶ جعبه حمل جنازه‬‫
عمودی ۷ یکی از حروف انگلیسی
عمودی ۷ مجلل
عمودی ۷ نوعی نارنگی‬‫
عمودی ۸ یگانگی و یکتایی
عمودی ۸ فیلم آرش معیریان
عمودی ۸ دیرکرد‬‫
عمودی ۹ پیمودن راه
عمودی ۹ دستگاهی برای تولید انرژی اتمی
عمودی ۹ شمای خودمانی‬‫
عمودی ۱۰ مشهور
عمودی ۱۰ ردیف
عمودی ۱۰ پسر‬ تهماسب
عمودی ۱۱ دو یار هم‌قد
عمودی ۱۱ طفلی که تازه به دنیا آمده
عمودی ۱۱ دوران
عمودی ۱۲ ضد نسیه
عمودی ۱۲ کوچک
عمودی ۱۲ اختلاف و فتنه
عمودی ۱۲ واحد مقاومت برق
عمودی ۱۳ وداع
عمودی ۱۳ فانتزی
عمودی ۱۳ نام یک پروژه مهم نجوم رادیویی
عمودی ۱۴ بیابان
عمودی ۱۴ لقب امام علی‌النقی (ع)
عمودی ۱۴ وسیله‌ای الکتریکی در منزل
عمودی ۱۵ پر، سرشار
عمودی ۱۵ ششمین شهر پرجمعیت ایالات متحده امریکا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz