جواب مرحله ۱۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاعر و عارف نامدار قرن چهار و پنج هجری که محمد منور نوه ایشان در سال ۵۹۹ کتابی به نام اسرار التوحید درباره‬‫ زندگی و احوالاتش نوشته است
افقی ۲ آتشدان
افقی ۲ کتاب مقدس مسیحیت
افقی ۳ رنگ موی فوری
افقی ۳ شکل کسی را کشیدن
افقی ۳ ‬‫‌‬‫نوعی عدسی
افقی ۳ صوت ندا
افقی ۴ آغاز
افقی ۴ گاز ضدعفونی
افقی ۴ ضد دین
افقی ۵ عقاید انتخاباتی
افقی ۵ خودروی پراقبال وطنی!
افقی ۵ کمیاب
افقی ۶ ‬‫مظهر شیرینی!
افقی ۶ ویتامین جدولی!
افقی ۶ زانوی در!
افقی ۶ آقا
افقی ۷ برهنه
افقی ۷ ماده اولیه مهمات سازی
افقی ۷ بیچاره
افقی ۸ رمز میله
افقی ۸ نام‬‫ پسرانه وطنی
افقی ۹ از وزرای سابق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
افقی ۹ کرم ابریشم
افقی ۹ آدمی که در خود فرو رفته
افقی ۱۰ ‬‫کشور هفتاد و دو ملت!
افقی ۱۰ کشور چای کله مورچه
افقی ۱۰ پوستین
افقی ۱۰ پسوند فاعلیت
افقی ۱۱ نیکویی کننده
افقی ۱۱ رشته ورزشی ویژه نابینایان
افقی ۱۱ ‬‫نابود شونده
افقی ۱۲ مختصر
افقی ۱۲ ابزار تهویه آشپزخانه
افقی ۱۲ به دنیا آمدن
افقی ۱۳ بی‌حال
افقی ۱۳ آسمان
افقی ۱۳ خزنده گزنده!
افقی ۱۳ نت منفی!
افقی ۱۴ رشته‬‫های طلایی یا نقره‌ای که در زینت دادن البسه به کار می‌رود
افقی ۱۴ بهشتی
افقی ۱۵ مثل چشمداشت به مال و مقام و فرزند‬ ‫دیگران و کم شمردن داشته‌های خود است‬
عمودی ۱ سیب ترکی
عمودی ۱ خاور زمین
عمودی ۱ هم سخن
عمودی ۲ مانندی
عمودی ۲ نامبارک
عمودی ۳ قورباغه درختی
عمودی ۳ نرم و شکننده
عمودی ۳ مقابل زیردست
عمودی ۳ ‬‫پیشوای مذهبی زرتشتی
عمودی ۴ شاخه‌ای از ورزش ووشو
عمودی ۴ پسوند محافظت
عمودی ۴ از نمازهای مستحبی
عمودی ۵ نام دیگر مرغ افسانه‌ای‬ ‫سیمرغ
عمودی ۵ از وسایل کار نقاش
عمودی ۵ سوخت موشک
عمودی ۶ زادگاه شعر نو
عمودی ۶ توقف‌گاه خودرو
عمودی ۶ آهک زنده
عمودی ۷ رود آرام!
عمودی ۷ ناشنوا
عمودی ۷ دوست‬‫ داشتن
عمودی ۷ آزاد و رها
عمودی ۷ نشان جمع
عمودی ۸ راهنمایی کردن
عمودی ۸ نیست شده
عمودی ۹ آش ساده
عمودی ۹ کامیون ارتشی
عمودی ۹ ضمیری سوم شخص‬‫ مفرد
عمودی ۹ نام آذری
عمودی ۹ ابر زمینی
عمودی ۱۰ میدانی در شمال تهران
عمودی ۱۰ آدم مغموم
عمودی ۱۰ ابر
عمودی ۱۱ مهلت‌ها
عمودی ۱۱ از کاشفین قطب جنوب
عمودی ۱۱ ‬‫شبیه
عمودی ۱۲ ظرف آبخوری
عمودی ۱۲ معدن
عمودی ۱۲ این هم نام دیگری است برای پسران ایرانی
عمودی ۱۳ نیمه دیوانه!
عمودی ۱۳ قلب قرآن
عمودی ۱۳ بیماری‬‫ پوستی
عمودی ۱۳ حرف آخر!
عمودی ۱۴ شهر و استانی در ترکیه
عمودی ۱۴ ترعه
عمودی ۱۵ رهیافت
عمودی ۱۵ بزرگترین دریاچه جهان
عمودی ۱۵ مرحله میانی زراعت‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz