جواب مرحله ۱۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ موضعی از خاک که سرباز در پناه آن بتواند عملیات‬‫ نظامی انجام دهد
افقی ۱ آشکار و صریح
افقی ۲ عامل آن باسیلی است به ‬‫نام باسیل کخ
افقی ۲ پادزهر و داروی شفابخش
افقی ۲ شکل گرد
افقی ۲ شهری ‬‫در آلمان
افقی ۳ مزه چای که به تلخی زند
افقی ۳ جغد
افقی ۳ پشت سر
افقی ۳ ماه‬‫ کردی
افقی ۴ صندوقچه
افقی ۴ افاده و تکبر
افقی ۴ عصب
افقی ۴ ازنشانه‌های جمع فارسی
افقی ۴ واحد مقیاس سطح
افقی ۴ درد و رنجوری
افقی ۵ اما
افقی ۵ یاری و‬‫ حمایت
افقی ۵ در این فرضیه معروف که آن را انیشتین معرفی کرده به ‬‫جای فاصله بین اشیا فاصله بین حوادث در نظر گرفته می‌شود‬‫ وزمان و فضا باهم درآن دخیل هستند
افقی ۶ چشم‌انداز
افقی ۶ شطی‬‫ در اروپا
افقی ۶ نوعی از حلوا
افقی ۶ ترمینال
افقی ۷ ایل و طایفه‌ای فارسی‬‫زبان در افغانستان
افقی ۷ ا زشهرهای هند که زادگاه جواهر لعل نهرو،‬‫ ایندرا گاندی و راجیو گاندی است
افقی ۷ هم‌داستان رامین
افقی ۸ بالا بودن دمای بدن
افقی ۸ ضربه سر فوتبالیست
افقی ۸ گشوده
افقی ۸ جانشین‬‫ او
افقی ۸ طریق
افقی ۸ ثروتمند
افقی ۹ خاموش و ساکت
افقی ۹ بی‌موقع و بی‌مورد‬‫
افقی ۹ سایه
افقی ۹ طرز و روش
افقی ۱۰ سنگینی و گرانی
افقی ۱۰ شتابنده و سریع‬‫السیر
افقی ۱۰ لقب اسفندیار جهان پهلوان ایرانی
افقی ۱۰ یادداشت
افقی ۱۱ از‬‫آثار لارنس لاکهارت ایران شناس برجسته بریتانیایی
افقی ۱۱ نوعی‬‫ تفنگ کوتاه سرپر
عمودی ۱ اثری از دکتر عبدالحسین زرینکوب
عمودی ۲ دودمان‬‫
عمودی ۲ بلندی و بزرگی قدر
عمودی ۲ شکافنده و گشاینده
عمودی ۳ در پارسی میانه‬‫ به معنی خط و نگارش به کار می‌رفته است
عمودی ۳ شهری صنعتی‬‫ در جنوب شرقی ترکمنستان
عمودی ۴ از غوزه آن ریسمان و پارچه ‬‫درست می کنند
عمودی ۴ خوشی و خرمی
عمودی ۵ گوارا و شیرین
عمودی ۵ ضماد‬‫ فرنگی
عمودی ۵ حرف فاصله
عمودی ۶ سوپ ایرانی
عمودی ۶ اعمال زور و قدرت‬‫
عمودی ۶ عضو بدن جانور گزنده یا سمی
عمودی ۷ راه راست نمودن
عمودی ۷ هر‬‫ ارگانیسمی که برای رشد به اکسیژن نیاز داشته باشد
عمودی ۸ کیمیا‬‫
عمودی ۸ پیسی گرفته
عمودی ۹ کشوری در آمریکای جنوبی به مرکزیت‬‫ لیما
عمودی ۹ دیوارچین ساختمان
عمودی ۹ اندرون چیزی
عمودی ۱۰ ضمیر بی‬‫حضور
عمودی ۱۰ ستون بدن
عمودی ۱۰ درفش و بیرق
عمودی ۱۱ نوعی سلاح انفجاری‬‫
عمودی ۱۱ قدم یکپا
عمودی ۱۱ شهر باستانی
عمودی ۱۲ کتاب مقدس هندوان
عمودی ۱۲ ول و‬ ‫رها
عمودی ۱۲ فرزندزاده
عمودی ۱۳ به دلیل ساختار پلکانی‌اش ملقب به شهر‬‫ هزار ماسوله است
عمودی ۱۳ تفتیش و به دقت رسیدگی کردن به کاری
عمودی ۱۴ خراب
عمودی ۱۴ کم‌عرض
عمودی ۱۵ خانه
عمودی ۱۵ لشکر و قشون
عمودی ۱۵ رمق
عمودی ۱۶ قعر و پایین
عمودی ۱۶ پسوند فارسی نام بسیاری از شهرهای هند، قفقاز‬‫ و آسیای مرکزی
عمودی ۱۶ پرده و پوشش
عمودی ۱۷ نمایان و پدیدار
عمودی ۱۷ عالم و‬‫ بامعرفت
عمودی ۱۸ بزرگ‌ترین نیروگاه حرارتی خاورمیانه در این‬‫ شهر شمالی کشورمان است
عمودی ۱۸ غرامت
عمودی ۱۹ شهری در استان‬‫ گلستان
عمودی ۱۹ روشنایی‌بخش
عمودی ۱۹ ساز شاکی
عمودی ۲۰ معرکه گرفتن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar