جواب مرحله ۱۳۱ جدولانه ۲

.... آموز اگر تا طالب فیضی
آزرم
آلونک
آماس
اثر جیمز جویس
از تقسیمات ارتشی
از مصالح ساختمانی
بدبین و بدگمان
برنج ته قابلمه
پایتخت کانادا
پایین
تازیانه
تحکم آمیز
جستنی در معدن
چله کمان
چندین جزیره
حکاکی روی چوب و غیره
خجستگی
خیانتکار
دایر و برقرار
ردیف
زمینه
سرآغاز کتاب یا نامه
سهل
صف و رده
قلاب کیف و کمربند
قوه باصره
گیرا
مفسر
مقابل
مقعر
نی زار
هرگز
همانند
هواپیمای عجول
کار راننده تاکسی
کجاست
کشور آفریقایی
یونجه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar