جواب مرحله ۱۳۱ جدولانه ۲

.... آموز اگر تا طالب فیضی
آزرم
آلونک
آماس
اثر جیمز جویس
از تقسیمات ارتشی
از مصالح ساختمانی
بدبین و بدگمان
برنج ته قابلمه
پایتخت کانادا
پایین
تازیانه
تحکم آمیز
جستنی در معدن
چله کمان
چندین جزیره
حکاکی روی چوب و غیره
خجستگی
خیانتکار
دایر و برقرار
ردیف
زمینه
سرآغاز کتاب یا نامه
سهل
صف و رده
قلاب کیف و کمربند
قوه باصره
گیرا
مفسر
مقابل
مقعر
نی زار
هرگز
همانند
هواپیمای عجول
کار راننده تاکسی
کجاست
کشور آفریقایی
یونجه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.