جواب مرحله ۱۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زمین‌شناسی
افقی ۱ از نقاط‬‫ ‬‫دیدنی مازندران‬‫
افقی ۲ مروارید
افقی ۲ ساعی
افقی ۲ آقا در‬‫ لفظ فرانسه‬‫
افقی ۳ امر به نواختن
افقی ۳ کدیور
افقی ۳ ‬‫بسیار روان‬‫
افقی ۴ نکوهش
افقی ۴ رخشندگی
افقی ۴ ‬‫حلال رنگ
افقی ۴ رنج‬‫
افقی ۵ بزرگ
افقی ۵ به کمال رسیدن‬‫
افقی ۵ گور‬‫
افقی ۶ سقز جویدنی
افقی ۶ کارگر‬‫ کشتارگاه
افقی ۶ دودلی‬‫
افقی ۷ شهری در استان کرمانشاه‬‫
افقی ۷ گاهنامه
افقی ۷ آزرم‬‫
افقی ۸ روییدن
افقی ۸ داروغه
افقی ۸ زینت‬‫یافتن‬‫
افقی ۹ همدم
افقی ۹ عضو ترشی
افقی ۹ اثر‬‫ تاریخی بوشهر‬‫
افقی ۱۰ موضوع
افقی ۱۰ نامدار
افقی ۱۰ برای‬‫ تخریب مکه لشکر کشید‬‫
افقی ۱۱ گذشته
افقی ۱۱ مظهر عدالت
افقی ۱۱ نت بیمار!‬‫
افقی ۱۲ ضمیر مفعولی
افقی ۱۲ مرکز بنگلادش
افقی ۱۲ میزان عمر
افقی ۱۲ از پسوندها‬‫
افقی ۱۳ تکانه
افقی ۱۳ نزدیکی جستن
افقی ۱۳ مغلوب شدن‬‫
افقی ۱۴ تک تک
افقی ۱۴ آسایش
افقی ۱۴ فرودگاه بین‌المللی مکزیک‬‬‫
افقی ۱۵ نامزد دریافت نخل طلا در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳ که فیلمی است به‬‫ کارگردانی الکساندر پین
افقی ۱۵ آواز دستگاه شور‬
عمودی ۱ روغن مو
عمودی ۱ اثری از هوارد فاست‬‫
عمودی ۲ گیاهی برای دام
عمودی ۲ چهره‌پرداز
عمودی ۲ سوار‬‫
عمودی ۳ شرکت خارجی معروف سازنده تریلی، کامیون و اتوبوس
عمودی ۳ نویسنده هیولا‬‫
عمودی ۳ سرکرده‬‫
عمودی ۴ درفش
عمودی ۴ دینداری
عمودی ۴ به وسیله
عمودی ۴ از سازمان‌های جاسوسی‫
عمودی ۵ زادگاه عبید
عمودی ۵ ساختمانی تقریباً به شکل نیمکره
عمودی ۵ فرد‬‫
عمودی ۶ غرغر کردن
عمودی ۶ تمام پوشش خانه
عمودی ۶ یکدیگر را دیدن‬‫
عمودی ۷ درنده جنگلی
عمودی ۷ استوار
عمودی ۷ رودی در جمهوری آذربایجان‬‫
عمودی ۸ اتوبوس فضایی
عمودی ۸ آدمکشی
عمودی ۸ دریغ خوردن‬‫
عمودی ۹ زن برادر شوهر
عمودی ۹ از حیوانات خزنده
عمودی ۹ رودخانه‌ای به طول ۷۲ کیلومتر‬‫ه‬‫ در کوزوو‬
عمودی ۱۰ بلبل
عمودی ۱۰ آوای بم
عمودی ۱۰ به طور مستمر و پیاپی
عمودی ۱۱ مادر
عمودی ۱۱ مرمر
عمودی ۱۱ ملامت
عمودی ۱۲ سبک عقلی
عمودی ۱۲ فرمانده بدن
عمودی ۱۲ نوعی کبک
عمودی ۱۲ لقب اروپایی
عمودی ۱۳ مقابل کال
عمودی ۱۳ دفتر کار تاجر
عمودی ۱۳ شادمانی
عمودی ۱۴ سرزمین
عمودی ۱۴ نام دخترانه
عمودی ۱۴ نوعی ساز
عمودی ۱۵ چهره اصلی ناتوردشت
عمودی ۱۵ قورباغه جدولی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar