جواب مرحله ۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حس بویایی
افقی ۱ بازداشتن
افقی ۱ خون
افقی ۲ نقش هنرپیشه
افقی ۲ ابر، مه
افقی ۲ از خواهران برونته
افقی ۳ آموزانه
افقی ۴ باز کردن و شرح دادن
افقی ۴ سبزی نارنجی
افقی ۵ زیر
افقی ۵ آرواره
افقی ۶ اصل و معیار
افقی ۶ دست‌آموز
افقی ۷ پی‌بردن
افقی ۸ طمع
افقی ۸ شانه
افقی ۸ وی
افقی ۹ باران اندک
افقی ۹ همان نی است
افقی ۹ سخن بی‌پرده
عمودی ۱ توضیح دادن
عمودی ۱ اجناس دست دوم خرید و فروش می‌کند
عمودی ۲ دارای لقب
عمودی ۲ تکان
عمودی ۳ مدرس دانشگاه
عمودی ۴ در اشتباه انداختن
عمودی ۵ مراد و مقصود
عمودی ۵ بانگ
عمودی ۶ فروش کالا به صورت کلی
عمودی ۷ نمای ساختمان
عمودی ۸ برادر مادر
عمودی ۸ مسیر حرکت سیارات
عمودی ۹ سازگار و با نظم
عمودی ۹ سر هر چیزی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar