جواب مرحله ۱۲۹ جدولانه ۲

از شنبه تا جمعه
از ماکیان
بخشی از باغچه
بزه
بی خبر
تصدیق بی ادبانه
توانگر
توشه
تیم فوتبال اسپانیایی
ثابت و استوار
جانشین او
جای کشته شدن
حرف دهن کجی
خمیر ور نیامده
خوب پخته شدن غذا
خوب شدن از بیماری
درختی با برگ های گرد
دنبال آشکار کردن معایب دیگران است
ده
رشک بردن بر سعادت کسی
زیر
سازمان اداره یک رشته ورزشی
سود برنده
شهر پیامبر
غذا خوردن
فروش کالای بد با نیرنگ
قرص
گزاره
مخفی
من و تو
نوعی ستاره
واحد پول چین
کارگاه جولاهی
کافی
کشمکش
کنسولگری
کوزه سفالی
یگانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar