جواب مرحله ۱۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خود ياكسی را به خطر انداختن
افقی ۱ نوشيدنی
افقی ۱ لقب شاهان سلجوقی
افقی ۲ تازه تاسيس ترين استان كشور
افقی ۲ رشته لامپ‬‫ چراغانی
افقی ۲ ذرت
افقی ۳ احمق
افقی ۳ كيسه
افقی ۳ بندری در استان بوشهر
افقی ۴ آش آرد
افقی ۴ پابند
افقی ۴ جوی خون!
افقی ۵ دريا
افقی ۵ از اپراتورهای ارائه‬‫دهنده خدمات تلفن همراه
افقی ۵ تكيه كلام درويش!
افقی ۶ اثر «كافكا»
افقی ۶ خاک كوزه‌گری
افقی ۶ شماره
افقی ۶ پدر ترکی
افقی ۷ وزير اعظم
افقی ۷ ‬‫دينداری
افقی ۷ رياكار
افقی ۸ اثری خواندنی از «فيروزه جزايری دوما» نويسنده ايرانی ساكن امريكا كه به فارسی ترجمه ‬‫شد
افقی ۹ گاهی از مادر دلسوزتر می‌شود!
افقی ۹ زره ساز
افقی ۹ اميدواريم زندگيتان همواره اين مزه را داشته باشد
افقی ۱۰ نظرات
افقی ۱۰ ‬‫نقيض حاضر
افقی ۱۰ پسوند شباهت
افقی ۱۰ به يكباره در گويش خودمانی!
افقی ۱۱ ماركی معروف برای لوازم ورزشی
افقی ۱۱ عدد دو رقمی
افقی ۱۱ ‬‫حرف آخر!
افقی ۱۲ چاشنی دوسويه!
افقی ۱۲ ازآفات گياه انگور
افقی ۱۲ پايان
افقی ۱۳ كتاب مقدس حضرت موسی (ع)
افقی ۱۳ حيوانی از خانواده ‬‫ميمون
افقی ۱۳ قوای نظامی
افقی ۱۴ همسر نيكوكار فرعون
افقی ۱۴ زياد شدن
افقی ۱۴ قهرمان داستان های جنايی «آگاتا كريستی»
افقی ۱۵ ‬‫فرزندزاده!
افقی ۱۵ بزرگ
افقی ۱۵ بيماری خطرناک التهاب كبد‬
عمودی ۱ نوعی خودروی پرمصرف ژاپنی
عمودی ۱ مدعی‌العموم
عمودی ۲ حالت بی وزنی درفضا
عمودی ۲ به عاريت گرفته شده
عمودی ۲ روشنايی اندک از دوردست
عمودی ۳ پسران
عمودی ۳ خطاكاران
عمودی ۳ عضو دستگاه تنفسی
عمودی ۴ شادابی
عمودی ۴ بچه گوسفند
عمودی ۴ مطلع و باخبر
عمودی ۵ گل سرخ
عمودی ۵ فيلسوف‬‫ آلمانی بنيانگذار مكتب سوسياليسم
عمودی ۵ ناموس پرستی
عمودی ۶ واحد مكالمه تلفنی
عمودی ۶ ادب
عمودی ۶ حرارت بدن بيمار
عمودی ۷ اميدوار
عمودی ۷ ‬‫برائت جستن
عمودی ۷ ورزش روی يخ
عمودی ۸ لوكس
عمودی ۸ قيام كننده
عمودی ۸ كلام غيرنظم
عمودی ۹ يل سيستان
عمودی ۹ وعده گاه
عمودی ۹ ستاره
عمودی ۱۰ ميوه‬‫ نيكو!
عمودی ۱۰ واحدي كوچك دروزن
عمودی ۱۰ نام ديگر قيصر روم
عمودی ۱۱ نبات
عمودی ۱۱ دليري
عمودی ۱۱ نام كوچک «گوارديولا» سرمربی موفق «بایرن‬‫مونیخ»
عمودی ۱۲ عبد
عمودی ۱۲ سوری كه در مكه نازل شدند
عمودی ۱۲ هم صدا شده
عمودی ۱۳ آسمانی نامطبوع!
عمودی ۱۳ نيم امتياز در ورزش كاراته
عمودی ۱۳ ‬‫شهری در كشور همسايه افغانستان
عمودی ۱۴ سرگرد سابق
عمودی ۱۴ مطلبی كه برای بيان بهتر به كار می‌رود
عمودی ۱۴ «سه» درگويش بچه ‬‫لندن!
عمودی ۱۵ شاكی
عمودی ۱۵ پايتخت «موريتانی»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar