جواب مرحله ۱۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ در این وقت
افقی ۱ گواهی پایان‬ ‫تحصیلات
افقی ۱ دل‌ها ‫
افقی ۲ پایتخت آفریقای جنوبی
افقی ۲ ‬ ‫مرکز کشور کامبوج‬ ‫
افقی ۳ تاقچه‌ای در دیوار
افقی ۳ سمت‬ ‫‫و سو
افقی ۳ ملاقات
افقی ۳ عمل نفس‬ ‫کشیدن‬ ‫
افقی ۴ اسب آذری
افقی ۴ مغازه‬ ‫مخصوص فروش لوازم خیاطی‬ ‫
افقی ۴ صحرای خشک
افقی ۴ وسط‬ ‫
افقی ۵ شرکت خودروی فرانسه
افقی ۵ ‬ ‫فضول برای هر آش می‌شود
افقی ۵ ‬ ‫نشان دادن‬ ‫
افقی ۶ شهری در استان اصفهان‬ ‫
افقی ۶ وی جمهوری خلق چین را‬ ‫در سال ۱۹۴۹ بنیان گذاشت
افقی ۶ ‬ ‫مرکز چک‬ ‫
افقی ۷ صدمه
افقی ۷ حلقوم
افقی ۷ پنبه‌زن‬ ‫
افقی ۷ شکلک‬ ‫
افقی ۸ دلبر
افقی ۸ گلی زیبا‬ ‫
افقی ۹ کلمه شرط
افقی ۹ ورزشی بین‌المللی
افقی ۹ همراه طول
افقی ۹ دفاع فوتبال‬ ‫
افقی ۱۰ برگه ورودی سینما
افقی ۱۰ منجم انگلیسی
افقی ۱۰ هر ده ریال‬ ‫
افقی ۱۱ از حواس پنج گانه
افقی ۱۱ گشتن گرد خانه خدا
افقی ۱۱ همان ارگ است‬ ‫
افقی ۱۲ پول خرد هند
افقی ۱۲ رخشندگی
افقی ۱۲ کشور بیروت
افقی ۱۲ عدد یک رقمی‬ ‫
افقی ۱۳ عود
افقی ۱۳ کسی که به تنگ آمده
افقی ۱۳ حرف استثنا
افقی ۱۳ دو یار هم قد‬ ‫
افقی ۱۴ درخت بزرگ همیشه سبز
افقی ۱۴ خوراک ایرانی‬ ‫
افقی ۱۵ برآمدگی
افقی ۱۵ بالای سر همه ما
افقی ۱۵ ضرباهنگ‬
عمودی ۱ مرکز غنا
عمودی ۱ بندری مشهور در کشور مراکش‬ ‫
عمودی ۲ ماشین بالابر
عمودی ۲ نازک بدن‬ ‫
عمودی ۳ بالای فرنگی
عمودی ۳ سایه
عمودی ۳ غرامت
عمودی ۳ مکان‬ ‫
عمودی ۴ تذکره
عمودی ۴ خط خوش
عمودی ۴ سیلی
عمودی ۴ خسیس‬ ‫
عمودی ۵ زادگاه خلیل ‌ا..
عمودی ۵ محصول شرکت تاتاموتورز هند
عمودی ۵ ساد‌ه‌لوح‬ ‫
عمودی ۶ گردیدن
عمودی ۶ بیهوده و بی‌معنی
عمودی ۶ لازم، واجب‬ ‫
عمودی ۷ پول قدرتمند آسیایی
عمودی ۷ جراحت
عمودی ۷ شادمانی
عمودی ۷ تن‌پوش ماهی‬ ‫
عمودی ۸ وزارتخانه
عمودی ۸ غوغا‬ ‫
عمودی ۹ اشتباه معروف
عمودی ۹ مشاهده کردن
عمودی ۹ بی‌حاصل
عمودی ۹ ویتامینی در اسفناج‬‬ ‫
عمودی ۱۰ پدر علم ژنتیک
عمودی ۱۰ فراخ
عمودی ۱۰ ‬پیاله چای‌خوری
عمودی ۱۱ سالن قطار
عمودی ۱۱ سستی
عمودی ۱۱ زمان بی‌آغاز
عمودی ۱۲ ماه
عمودی ۱۲ نقشه انگلیسی
عمودی ۱۲ بهشت
عمودی ۱۲ گربه
عمودی ۱۳ برجستگی زیر گونه
عمودی ۱۳ باد و باران
عمودی ۱۳ شمار
عمودی ۱۳ اصفهان سابق
عمودی ۱۴ بخشی از اوستا
عمودی ۱۴ ضربه تکنیکی زیر حلقه در بسکتبال
عمودی ۱۵ فیلمی از شهرام اسدی
عمودی ۱۵ جد پیامبر اکرم (ص)

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar