جواب مرحله ۱۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تکانه
افقی ۱ خوش‌اخلاقی
افقی ۱ ‬ ‫کوشش و تلاش جدی‬ ‫
افقی ۲ مهارت
افقی ۲ بند باز‬ ‫
افقی ۳ همسر زن
افقی ۳ عضو صورت
افقی ۳ ‬ ‫چرخ
افقی ۳ طلا
افقی ۴ خار کتیرا
افقی ۴ ملامت
افقی ۴ حرف‬ ‫تمسخر
افقی ۴ دانه نهانزا‬ ‫
افقی ۵ پشت سر
افقی ۵ گوشه فوتبالی
افقی ۵ ‬ ‫توجه‬ ‫
افقی ۶ نام‌ها
افقی ۶ کشور آفریقایی
افقی ۶ لباس‬ ‫شنا‬ ‫
افقی ۷ افزونی برنج پخته
افقی ۷ مقابل فرد‬ ‫
افقی ۷ زائران
افقی ۷ جام ورزشی‬ ‫
افقی ۸ محصول آتشفشان
افقی ۸ بالاتر از‬ ‫آن رنگی نیست‬ ‫
افقی ۹ ماده شیمیایی بی‌هوش کننده‬ ‫
افقی ۹ گاز کمیاب
افقی ۹ عدد ترتیبی
افقی ۹ ‬ ‫ماهی کنسروی‬ ‫
افقی ۱۰ پشیمان
افقی ۱۰ زین و برگ اسب‬ ‫
افقی ۱۰ اثری به قلم آندره ژید‬ ‫
افقی ۱۱ رغبت و تمایل
افقی ۱۱ جمع جن
افقی ۱۱ ارغنون‬ ‫
افقی ۱۲ امر به روفتن
افقی ۱۲ پول کشور آفتاب تابان
افقی ۱۲ مالی که امانت نزد کسی بگذارند‬ ‫
افقی ۱۲ مروارید‬ ‫
افقی ۱۳ رئیس جیمز باند
افقی ۱۳ جمع نادر
افقی ۱۳ نیز
افقی ۱۳ سقف دهان‬ ‫
افقی ۱۴ مراسمی که به خاطر شخص یا رویدادی برگزار شود
افقی ۱۴ میوه زمین افتاده‬ ‫
افقی ۱۵ حنا
افقی ۱۵ اقامت و مسکن گزیدن
افقی ۱۵ کشتی کوچک‬
عمودی ۱ دکتر
عمودی ۱ ایده‌آلیسم‬
عمودی ۲ جزیره‌ای ایرانی در خلیج ‌فارس
عمودی ۲ از هم پاشیده‬ ‫
عمودی ۳ طایفه غرب ایران
عمودی ۳ علامت مفعول بی‌واسطه
عمودی ۳ وضعیت دشوار یا خطرناک
عمودی ۳ خم‬ ‫بزرگ‬ ‫
عمودی ۴ آب‌بند
عمودی ۴ کاندیدا
عمودی ۴ نشانه فعل مضارع
عمودی ۴ سر و سامان‬ ‫
عمودی ۵ رشته
عمودی ۵ واحد پول چین
عمودی ۵ بلیغ‬ ‫
عمودی ۶ لپ‌تاپی سبک، کوچک و قابل حمل
عمودی ۶ مقابل کلی
عمودی ۶ کال‬
عمودی ۷ طرف
عمودی ۷ زیادی
عمودی ۷ فریاد شادی
عمودی ۷ محل زندان مسعود سعد‬ ‫
عمودی ۸ سبزی تصفیه خون
عمودی ۸ نامناسب‬ ‫
عمودی ۹ جوهر بدن
عمودی ۹ سرها
عمودی ۹ مزه‬ دیشلمه
عمودی ۹ قلم فرنگی
عمودی ۱۰ گدایی
عمودی ۱۰ حکومت عصر هیتلر
عمودی ۱۰ دریغا
عمودی ۱۱ خواب خوش
عمودی ۱۱ هدایت شده
عمودی ۱۱ با قصد قبلی
عمودی ۱۲ مثل
عمودی ۱۲ برادر پدر
عمودی ۱۲ رفیق
عمودی ۱۲ بندگی
عمودی ۱۳ الفبای آبادانی
عمودی ۱۳ پرده‌دری و بی‌شرمی
عمودی ۱۳ مرطوب
عمودی ۱۳ کتف
عمودی ۱۴ نوعی غذای ایتالیایی
عمودی ۱۴ فقر
عمودی ۱۵ زرافه
عمودی ۱۵ مقابل غلیظ

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar