جواب مرحله ۱۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آهنگساز و نوازنده کرمانشاهی کمانچه به عنوان ساز تخصصی و سه تار به عنوان ساز دوم که دو اثر وی در سال ۲۰۰۴ ‬‫نامزد جایزه گرمی شد
افقی ۱ خریدن
افقی ۲ زائوترسان خیالی!
افقی ۲ از خشکبار صادراتی
افقی ۲ آواز گنجشک‌ها
افقی ۳ باغ
افقی ۳ ایالتی در هندوستان
افقی ۳ ‬‫«نیست»است در زبان انگلیسی!
افقی ۴ صنعت گردشگری
افقی ۴ قادر
افقی ۴ نوعی حلوا
افقی ۵ لحظات
افقی ۵ سرای مهر و کین!
افقی ۵ پستی
افقی ۶ طریقه
افقی ۶ ‬‫کشوری در شرق قاره سیاه
افقی ۶ جستنی معدنچی!
افقی ۷ قلب قرآن
افقی ۷ آب دهان
افقی ۷ قلیل
افقی ۷ فرمانده لشکرد اود (ع)
افقی ۸ دستور زبان
افقی ۸ دارای‬‫ ارزش برابر
افقی ۹ رموز
افقی ۹ دندان سوهان!
افقی ۹ رنگ آرامش بخش
افقی ۹ بنیان
افقی ۱۰ دم
افقی ۱۰ تعمیرکار خودرو
افقی ۱۰ نظرات
افقی ۱۱ مرکب آخرت!
افقی ۱۱ پرنده‬‫ تنهای لب آب
افقی ۱۱ امتیاز فرنگی
افقی ۱۲ لنگه در
افقی ۱۲ بدفرم
افقی ۱۲ مارکی برای شیرخشک
افقی ۱۳ قطب مثبت پیل الکتریکی
افقی ۱۳ رخنه
افقی ۱۳ قرض
افقی ۱۴ ‬‫تولدها
افقی ۱۴ آهوی ترکی
افقی ۱۴ ظرف سرکه
افقی ۱۵ علت پرسیدن
افقی ۱۵ دردسترس و چیزی که به آسانی به دست آید‬
عمودی ۱ نام کشوری در قاره آمریکابه معنی «ساحل غنی»
عمودی ۱ تندرستی
عمودی ۲ پهلوان
عمودی ۲ الهه عشق و زیبایی روم باستان
عمودی ۲ صحنه نمایش
عمودی ۲ ‬‫گوناگونی
عمودی ۳ گسترنده فرش
عمودی ۳ بن ماضی از گرفتن
عمودی ۳ عقاب سیاه
عمودی ۴ جاودانگی
عمودی ۴ استان تاریخی سه گانه کشور
عمودی ۴ قدم یکپا!
عمودی ۵ ‬‫پست و فرومایه
عمودی ۵ دیواره
عمودی ۵ باکتری میله‌ای شکل
عمودی ۶ عدد رمز
عمودی ۶ واسطه احضار ارواح
عمودی ۶ آفریده شده
عمودی ۷ یک حرف و سه حرف!
عمودی ۷ ‬‫عضو صورت
عمودی ۷ قلب نیروگاه اتمی
عمودی ۸ غیرت و اراده انجام کاری
عمودی ۸ قورباغه درختی
عمودی ۸ مرغ می‌رود!
عمودی ۸ لقب اشرافی هندی
عمودی ۹ خودروی‬‫ اسکیمو!
عمودی ۹ زدنی بهانه گیر!
عمودی ۹ گروه
عمودی ۱۰ بهار عمر
عمودی ۱۰ دلسرد
عمودی ۱۰ نشان مفعولی
عمودی ۱۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی
عمودی ۱۱ ضربه‌ای در ورزش‬‫ والیبال
عمودی ۱۱ رویه
عمودی ۱۲ تردید
عمودی ۱۲ هم وطن خودمان در گویش خودمانی!
عمودی ۱۲ کاملترین ساز زهی جهان
عمودی ۱۳ رودخانه‌ای مرزی درنزدیکی‬‫ شهر سرخس
عمودی ۱۳ ژاله
عمودی ۱۳ شهر و تیم فوتبال آلمانی
عمودی ۱۴ این پول را د رریاض خرج کنید!
عمودی ۱۴ صوت ندای بی‌ادبانه!
عمودی ۱۴ نژادما!
عمودی ۱۴ انس‬‫ گرفتن
عمودی ۱۵ هنرپیشه
عمودی ۱۵ اثری از استاد شهید مرتضی مطهری‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz