جواب مرحله ۱۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ثمر دهنده
افقی ۱ هفتمین سوره قرآن کریم که مکی‬‫ و دارای ۲۰۶ آیه می باشد
افقی ۱ اولین کوه مقدسی که در آن ‬‫زیتون روییده شد
افقی ۱ گیاه و رستنی
افقی ۲ توانایی
افقی ۲ قهرمان‬ ‫سنگین وزن جهان که محمدعلی کلی را شکست داد
افقی ۲ شیر‬‫ درنده
افقی ۲ یاد گیرنده و آموزنده
افقی ۳ پیغامبر
افقی ۳ طوافگاه
افقی ۳ غذای‬ ‫رقیق
افقی ۳ مسئله دقیق و مضمون باریک
افقی ۳ از کار برکنار کردن
افقی ۴ پوستین
افقی ۴ دیگدان
افقی ۴ مسلک
افقی ۴ اشاره و رمز
افقی ۴ پیش نشین‬ ‫سایت
افقی ۵ کار بی مزد
افقی ۵ میدانی در مرکز پکن به معنی میدان‬‫ صلح آسمانی
افقی ۵ شرکت ارائه‌دهنده سرویس های اینترنت‬‫ در سطح جهان
افقی ۶ زنده گردانیدن مردگان
افقی ۶ بی خبر از‬‫ گرسنه
افقی ۶ زندان شاعر در داخل بدن
افقی ۶ درود، تحیت و رحمت
افقی ۷ آسیب
افقی ۷ محل عرضه خدمات بندری به کشتی‌های‬ ‫تجاری
افقی ۷ کاری که از روی قصد و عزم صورت گیرد
افقی ۸ نصف‬‫ بازی گروهی کودکانه
افقی ۸ معین و کمک
افقی ۸ پایداری و استواری‬‫
افقی ۸ غلاف شمشیر
افقی ۸ حرف همراهی
افقی ۹ خو گرفتن
افقی ۹ از نو پدید‬‫آمده
افقی ۹ آدم نامتناهی
افقی ۹ دانا و آگاه
افقی ۹ قصد و تصمیم
افقی ۱۰ کال‬‫
افقی ۱۰ روشن تر
افقی ۱۰ زنبق سفید
افقی ۱۰ ثروتمند
افقی ۱۱ سلاح و ساز و برگ‬‫
افقی ۱۱ قسمتی از اندام مهم گیاه
افقی ۱۱ ماه میهمانی خدا و ماه انس با‬‫قرآن
افقی ۱۱ عبهر است و کنایه از چشم محبوب
عمودی ۱ بهشت
عمودی ۱ مستندساز ایرانی که فیلم شطرنج‬‫ باد را کارگردانی کرده است
عمودی ۲ مشهور به ابوحمزه ثمالی
عمودی ۳ سرخنای
عمودی ۳ نوعی عقیق
عمودی ۳ خانه
عمودی ۴ نشانه مفعول‬ ‫صریح
عمودی ۴ شعور و هوشیاری
عمودی ۴ سقف دهان
عمودی ۵ اسب این‬‫ جمهوری واقع در اروپای مرکزی معروف است
عمودی ۵ مادر عرب
عمودی ۶ روزه گشایی
عمودی ۶ شغلش پاک کردن غلات و حبوب است
عمودی ۷ کشوری در آسیای غربی به مرکزیت بغداد
عمودی ۷ جزیره‌ای‬‫ کوهستانی در غرب ایتالیا
عمودی ۸ زمین پر آب و علف
عمودی ۸ ماهی‬‫ در تفنگ
عمودی ۸ کتف
عمودی ۹ زیاده خواهی
عمودی ۹ آن چه از مرده برای‬‫ ورثه به جا مانده
عمودی ۹ راه میان بر
عمودی ۱۰ شهر صنعتی در شمال‬‫ ایتالیا کنار شاخه ای از دلتای پو
عمودی ۱۰ خبر
عمودی ۱۱ قدر و مرتبه
عمودی ۱۱ ‬‫آفریننده و عادل
عمودی ۱۲ دومین عدد فرد
عمودی ۱۲ واحد پول جمهوری‬‫ آذربایجان
عمودی ۱۲ دریا
عمودی ۱۳ نیک بختی
عمودی ۱۳ از گل های رنگارنگ‬‫ زینتی
عمودی ۱۳ پهنا
عمودی ۱۴ عدم موفقیت
عمودی ۱۴ سازمان ملی هوافضای‬‫ آمریکا
عمودی ۱۵ قسمتی از جامه که دست را می پوشاند
عمودی ۱۵ گل‬‫ سرسبد جاده ابریشم که شرق و غرب جهان را به هم وصل‬‫ می کند
عمودی ۱۶ همچنین
عمودی ۱۶ باستان شناس برجسته ایرانی و‬‫ کاوشگر تپه هگمتانه «محمدرحیم»
عمودی ۱۷ تازه و جدید
عمودی ۱۷ از‬ ‫غربی‌ترین استان‌های ایران و عروس زاگرس
عمودی ۱۷ رود آرام
عمودی ۱۸ خریدن یا فروختن
عمودی ۱۸ آتش آذری
عمودی ۱۸ کار چنین نیست
عمودی ۱۹ اثری از چارلز دیکنز
عمودی ۲۰ مبدع تهیه عکس بر روی‬‫ کاغذ و مخترع دستگاه آگراندیسمان
عمودی ۲۰ ورم

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar