جواب مرحله ۱۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ كشور خمرها
افقی ۱ به خدمت گرفتن
افقی ۲ نام تعدادی ازپاپ های كليسای كاتوليک رم
افقی ۲ بخشی ازدستگاه گوارش
افقی ۲ شب‬‫ روستايی!
افقی ۳ فلز سرچشمه!
افقی ۳ رؤسا
افقی ۳ شهر بادگيرها!
افقی ۴ اين هم شهری است درايتاليا
افقی ۴ نصايح
افقی ۴ اهل شهر توت!
افقی ۵ مجموع‬‫ وزيران يک دولت
افقی ۵ عدد
افقی ۵ يار بی زبان!
افقی ۶ لباس صاف كن برقی
افقی ۶ ابزار كار باغبان
افقی ۶ گلابی
افقی ۷ صوت نفرت
افقی ۷ حليم
افقی ۷ دريانورد
افقی ۸ ‬‫از ضماير ملكی
افقی ۸ فارسی زبان
افقی ۸ روشی برای آشكار كردن تاريخ فعاليت زلزله‌ها
افقی ۹ سما
افقی ۹ غاری مقدس درنزديكی مكه
افقی ۹ ‬‫وسنی
افقی ۱۰ برجسته
افقی ۱۰ خانه‌های خدا
افقی ۱۰ نژاد اكثريت مردم تايلند
افقی ۱۱ برگرداندن
افقی ۱۱ زيرک
افقی ۱۱ بدل
افقی ۱۱ پايتخت ايتاليا
افقی ۱۲ ‬‫ابزار مقياس سنجی و كلمه‌ای است فرانسوی به معنی نردبان
افقی ۱۲ عروس آسمان!
افقی ۱۲ پليس مخفی عصر قاجار
افقی ۱۳ واحدي‬ی برای اندازه‌گيری زاويه
افقی ۱۳ پدربزرگ
افقی ۱۳ تكرار يک حرف!
افقی ۱۴ يكدندگی
افقی ۱۴ عضو صورت
افقی ۱۴ نوعی چرم مورد استفاده در صنعت كيف‬ ‫و كفش
افقی ۱۴ طلای سياه!
افقی ۱۵ ازبخش های كليدی اتاق عمل
افقی ۱۵ سخنان درشتی كه برای ترساندن كسی به كار رود‬
عمودی ۱ طرفدار مكتب دموكراسی
عمودی ۱ خريد و فروش
عمودی ۲ خانه بزرگ
عمودی ۲ از ياد رفته
عمودی ۲ اتمسفر
عمودی ۳ يک و يک!
عمودی ۳ بيماری مسری خطرناک
عمودی ۳ ‬‫ماركی معتبر در لوازم‌التحرير
عمودی ۴ مكتب نوگرايی ادبی كه اولين بار توسط «روسو» عنوان شد
عمودی ۴ بازنده شطرنجی!
عمودی ۴ پهلوان
عمودی ۵ ‬‫خشكی
عمودی ۵ اين آنزيم اختصاصاً به حرارت و ذخيره سازی عسل حساس مي باشد و بعنوان معيار تازگی عسل شناخته می‬‫شود
عمودی ۵ دورانديش
عمودی ۶ يار رامين
عمودی ۶ سخنان بيهوده
عمودی ۶ عقيده انتخاباتی
عمودی ۷ ابزار تنظيف منزل
عمودی ۷ از وسايل ايمنی لوازم گازسوز
عمودی ۷ راه‬‫ روشن
عمودی ۸ استانی در عراق
عمودی ۸ بخل
عمودی ۸ از واجبات نماز
عمودی ۹ نقل كننده
عمودی ۹ ديوار بلند
عمودی ۹ باال
عمودی ۱۰ كشنده بی صدا!
عمودی ۱۰ دريا
عمودی ۱۰ رجوع‬‫ كنندگان
عمودی ۱۱ رستوران فرنگيی
عمودی ۱۱ از ادات استثنا
عمودی ۱۱ بازی با مهره ها
عمودی ۱۲ جهش
عمودی ۱۲ برگشت تير بر اثر اصابت با جسمی سخت
عمودی ۱۲ ‬‫ميهمانی
عمودی ۱۳ از مشاهير اطبای گيلان و از رهبران نهضت جنگل
عمودی ۱۳ آتش مختصر!
عمودی ۱۴ غذای آبكی
عمودی ۱۴ كشتی جنگی
عمودی ۱۴ بلبل ها‬‫
عمودی ۱۵ عنصری با عدد اتمی ۲۴ كه به عنوان عامل آلیاژکننده در فولاد و چدن برای افزایش استحکام و مقاومت آنها به كار می‌رود
عمودی ۱۵ لباس كوتاه مردانه يا زنانه‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar