جواب مرحله ۱۲۲ جدولانه ۲

آسیاب آشپز خانه
از ادات پرسش
اطاق قطار
امر از رفتن
امنیت در آن نیست
بازی
بچه گوسفند
پایتخت جمهوری آذبایجان
پدر
پنداشتن
پیشکش
جست زدن
جنگ و نبرد
چاق و قد کوتاه
خانه های شعرا
خرس عربی
خطر کردن
خوب نیست
خوبی
دارای توانایی حل مشکل
ذرت
رشته
زد و بند
سپاه
طرف چپ
ظاهر ساختمان
فوتبالیست آلمانی
فیلمی از مسعود کیمیایی
فیلمی با بازی جمشید مشایخی
قبول نشده
گریه با سوز و گداز
ماهی کنسروی
محل ورود
واحد پول ایران و عربستان
کاشف عامل بیماری سل
کج
کلام بیهوده
کلاه تمام لبه
یک بار رکوع در نماز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz