جواب مرحله ۱۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بزرگترین شهر استان کبک‬‫ در کانادا
افقی ۱ فیلمی به کارگردانی‬‫ هادی مقدم دوست محصول ‬‫سال ۱۳۹۱
افقی ۲ با پاخت تبانی است
افقی ۲ جاده‬ ‫هموار و شن‌ریزی شده
افقی ۲ وسیله‬‫ توزین‬‫
افقی ۳ بنفش پر رنگ
افقی ۳ خوابیده
افقی ۳ ‬‫منظور‬‫
افقی ۴ مخفف گناه
افقی ۴ مرکز ایالت ‬‫بروتاین فرانسه
افقی ۴ وبا
افقی ۴ رنگ خون‬‫
افقی ۵ نوعی خرمای سیاه
افقی ۵ واضح
افقی ۵ ‬‫آبگوشت ساده‬‫
افقی ۶ آیین‌ها
افقی ۶ حمله
افقی ۶ قهوه‬‫
افقی ۷ مرطوب
افقی ۷ اولاد امامان (ع)
افقی ۷ ‬‫ناب‬‫
افقی ۸ مورخ معروف
افقی ۸ از‬‫ بیماری‌های مشترک انسان و ‬‫حیوان
افقی ۸ پارسنگ ترازو‬‫
افقی ۹ چاهی است در جهنم
افقی ۹ ‬‫قرابت
افقی ۹ شهری در همدان‬‫
افقی ۱۰ مترادف آشغال
افقی ۱۰ شماره
افقی ۱۰ دربایست‬‫
افقی ۱۱ منبر
افقی ۱۱ تا زمانی که
افقی ۱۱ درخت انگور‬‫
افقی ۱۲ تزویر
افقی ۱۲ پوپک
افقی ۱۲ کارگاه جولاهی
افقی ۱۲ امر به تاختن‬‫
افقی ۱۳ فلانی
افقی ۱۳ ساز سیمی
افقی ۱۳ ارتش‬‫
افقی ۱۴ سرخرگ
افقی ۱۴ لقب شیطان
افقی ۱۴ کافر‬‫
افقی ۱۵ اتومبیل ایتالیایی
افقی ۱۵ مهمانخانه ماهانه‬
عمودی ۱ تیم کرمانی
عمودی ۱ اثری از هرتا مولر خانم نویسنده آلمانی‬‫
عمودی ۲ عکس‌العمل
عمودی ۲ اراده خدا
عمودی ۲ قدرت‬‫
عمودی ۳ برگزیده
عمودی ۳ نشان افتخار
عمودی ۳ کانالی که در قدیم می‌ساخته‌اند
عمودی ۴ خالکوبی
عمودی ۴ مسلک، عقیده
عمودی ۴ متضاد ماده
عمودی ۴ پسوند شباهت‬‫
عمودی ۵ اقامتگاه شاه
عمودی ۵ کتاب نظامی
عمودی ۵ بوی کهنگی‬‫
عمودی ۶ سوپ ایرانی
عمودی ۶ در بیمارستان خدمت می‌کند
عمودی ۶ پریشان، آشفته
عمودی ۷ رنگ
عمودی ۷ مجاور
عمودی ۷ بیماری سگی‬‫
عمودی ۸ بی صدا و بی‌حرکت
عمودی ۸ نام پسرانه
عمودی ۸ درجه‌بندی شده‬‫‫
عمودی ۹ ستاره معروف
عمودی ۹ معجزه حضرت موسی (ع)
عمودی ۹ چپق‬‫
عمودی ۱۰ شهری در استان‬‫ کردستان
عمودی ۱۰ صف
عمودی ۱۰ من و‬ شما
عمودی ۱۱ پرستیدنی در جاهلیت
عمودی ۱۱ مقابل دنیا
عمودی ۱۱ هم‌رأی
عمودی ۱۲ حجم فرعونی
عمودی ۱۲ سایه
عمودی ۱۲ نه سرد نه گرم
عمودی ۱۲ خورشید
عمودی ۱۳ بندری در جنوب فرانسه
عمودی ۱۳ خانه بزرگ
عمودی ۱۳ پارچه پرسوراخ!
عمودی ۱۴ عدد بلبل
عمودی ۱۴ نشانه علت یا دلیل
عمودی ۱۴ بالاپوش خانم‌ها
عمودی ۱۵ فیلمی با بازی شان پن (۲۰۰۴)
عمودی ۱۵ رودی در روسیه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar