جواب مرحله ۱۲۱ جدولانه ۲

آب انگلیسی
آسیاب بدن
اثر ژان پل سارتر
اثر سیامک گلشیری
از صافی رد کردن
از ماکیان
از میوه های قرآنی
اشاره شده
اعلی
باریک
بازی کردن با چیزی
به انجام کاری رضایت دادن
بی سر و پا
پدر و مادر
پرگو
تنبل جالیزی
جذب کننده
جهان
خردسال
خوب نیست
خوک وحشی
در راه هدفی جان دادن
سخن طعنه دار
صنم
عشق فرنگی
عود
قدیمی
قدیمی ترین بخش اوستا
گرداگرد چیزی را گرفتن
ماه نو
موضوعات
میهن
میوه تلفنی
نیرنگ
واحد پول عراق
کنایه از فریب دادن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar