جواب مرحله ۱۲ جدولانه ۲

آگاه و هوشیار
اثر بزرگ دهخدا
اثر جمالزاده
اثر سروانتس
اثر غلامحسین ساعدی
استخوان شکاندنی
بدون رطوبت
توبه کار
در حال آمدن
رنگ و لون
رهبر
سازمان اطلاعات مرکز آمریکا

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.