جواب مرحله ۱۱۶ جدولانه ۲

آب منجمد
آرام
آگهی
از مراکز استان ها
استراق سمع
برگ برنده
بیماری
بیهوده و بی معنی
پابرجا
پایتخت رواندا
تر
تیشه درودگری
جایی که امنیت در آن نیست
چه کسی
حرکت چیزی در جای خود
داستانی از آنتوان چخوف
درخت انگور
رهرو
زمین وسیع شوره زار
سرشت و خو
سرشویه
سره و بی غش
شتر بی کوهان
شخص فهمیده و قابل اعتماد
صفحه گرد و تخت
غذای زمین
فانی
فوتبالیست اسپانیایی
فوتبالیست اسپانیایی
گیاه خوراکی
ماده دارویی جهت استعمال خارجی
مثبت نیست
مکان
ناپدری
همسر مرد
واحد سرعت هواپیما
واسطه خرید و فروش
کبوتر دشتی
کدو

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.