جواب مرحله ۱۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ غمی را تسلی دادن
افقی ۱ پسوند‬‫ شباهت‬‫
افقی ۲ مال آدم‌های خسیس خشک‬‫ ‬‫است
افقی ۲ بی‌شمار
افقی ۲ نام دخترانه‫
افقی ۳ صورتی کم‌رنگ
افقی ۳ فلز سکه ‌زنی
افقی ۳ ‬‬‫پروردگارا‬‫
افقی ۴ ستاره ‌دنباله‌دار
افقی ۴ خوشگل،‬‫ ‬‫قشنگ
افقی ۴ پارسا و پاکیزه‬‫
افقی ۵ خمیدگی کاغذ
افقی ۵ به وجود‬‫ آوردن
افقی ۵ سرود‬‫
افقی ۶ گهواره
افقی ۶ کل
افقی ۶ هر چیز خرد و‬‫ کم
افقی ۶ بخار و حرارت‬‫
افقی ۷ شادمانی
افقی ۷ سرباز همه فن‬‫ حریف
افقی ۷ گیاه کتیرا‬‫
افقی ۸ پنجمین شهر پرجمعیت ترکیه
افقی ۸ ‬‫گریبان لباس
افقی ۸ مقابل زمینی‬‫
افقی ۹ اسب چاپار
افقی ۹ روشن ضمیر
افقی ۹ جدا‬‫ کردن‬‫
افقی ۱۰ رخسار
افقی ۱۰ نابود
افقی ۱۰ شهر آرزو
افقی ۱۰ ‬‫پایتخت باستانی اروپا‬‫
افقی ۱۱ گوشه فوتبالی
افقی ۱۱ فاکس
افقی ۱۱ دست عرب‬‫
افقی ۱۲ سخن
افقی ۱۲ از نام‌های خانم‌ها
افقی ۱۲ زنی که تازه زاییده‬‫‫
افقی ۱۳ ممکن است
افقی ۱۳ رهاورد زمستان
افقی ۱۳ چهره‬‫
افقی ۱۴ تشویش
افقی ۱۴ صفحه غضروفی میان مهره‌های ستون فقرات
افقی ۱۴ امر به نوشتن‬‫
افقی ۱۵ بوی ماندگی
افقی ۱۵ از جاذبه‌های گردشگری سمنان‬
عمودی ۱ به بدی مشهور شدن‬‫
عمودی ۲ عضو پرنده
عمودی ۲ بسته شدن
عمودی ۲ بلندمرتبه‬‫
عمودی ۳ نوعی از دوخت
عمودی ۳ پارسنگ ترازو
عمودی ۳ تصفیه‌خانه بدن انسان‬‫
عمودی ۴ تیم فوتبال فرانسه
عمودی ۴ برگ برنده
عمودی ۴ ماهی کنسروی
عمودی ۴ خیس
عمودی ۴ ورودی خانه‬‫
عمودی ۵ پوشاک سر
عمودی ۵ سد
عمودی ۵ شامل همه می‌شود‬‫
عمودی ۶ رساله دکترا
عمودی ۶ یک نوع دسر منجمد
عمودی ۶ مددکار‬‫
عمودی ۷ یک حرف و سه حرف
عمودی ۷ همسر جهان پهلوان رستم
عمودی ۷ جایگاه مرشد‬‫
عمودی ۸ مشاور
عمودی ۸ سرور
عمودی ۸ قوه رشد و نمو‬‫
عمودی ۹ ابزار اضافه لازم
عمودی ۹ نابودی و ویرانی
عمودی ۹ نام‬‫
عمودی ۱۰ تبسم
عمودی ۱۰ سخ ‌چین
عمودی ۱۰ ‬ ویتامین جدول
عمودی ۱۱ مخفف آتش
عمودی ۱۱ غم
عمودی ۱۱ تن‌پوش
عمودی ۱۲ منع کردن
عمودی ۱۲ عدد پیشتاز
عمودی ۱۲ پوستین
عمودی ۱۲ چهار من تبریز
عمودی ۱۲ عود
عمودی ۱۳ عقیم
عمودی ۱۳ حرف سوم یونانی
عمودی ۱۳ شرکت سوئدی سازنده وسایل نقلیه
عمودی ۱۴ بزرگترین سازمان منطقه‌ای در جهان
عمودی ۱۴ جوجه کارتونی
عمودی ۱۴ نام مجنون
عمودی ۱۵ فقیر و بی‌چیز است

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz