جواب مرحله ۱۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بالش
افقی ۱ خویشاوندی
افقی ۱ رئیس جمهور معدوم عراق
افقی ۲ پول رسمی دولت صفوی
افقی ۲ فرصت مناسب
افقی ۲ خوگرفتن
افقی ۳ سایه
افقی ۳ ‬‫فارسی زبان
افقی ۳ ورزش گروهی با دست و توپ و دروازه
افقی ۴ پهلوان وسط زورخانه
افقی ۴ سرشیر
افقی ۴ درد
افقی ۵ اشتباه
افقی ۵ پس از«یال» می‬‫آید!
افقی ۵ هفت تیر
افقی ۶ رنگ و لون
افقی ۶ حرف نوروزی!
افقی ۶ ستیغ کوه
افقی ۷ نفی تازی
افقی ۷ بعضی هادر دل آب می کنند!
افقی ۷ نوار پارچه‌ای ‬‫باریک و بلند
افقی ۷ از مبطلات روزه
افقی ۸ درخت تسبیح
افقی ۸ بحرالغرایب!
افقی ۸ کلاه نظامی
افقی ۹ زدنی مضربه سیگار!
افقی ۹ از فراورده‌های ‬‫گوشتی
افقی ۹ حیله و فریب
افقی ۹ نشان جمع
افقی ۱۰ سبزی غده‌ای!
افقی ۱۰ صد در صد شدنی است
افقی ۱۰ ذکاوت
افقی ۱۱ برگشتن
افقی ۱۱ واحد کوچک‬‫ زمان
افقی ۱۱ جرس
افقی ۱۲ نیکو
افقی ۱۲ از ادات تعلیل
افقی ۱۲ لبنیات فروش
افقی ۱۳ شاخه‌ای از ورزش بیلیارد
افقی ۱۳ پدربزرگ
افقی ۱۳ نگاه خیره
افقی ۱۴ استانی‬‫ در عراق
افقی ۱۴ تکه پارچه کهنه
افقی ۱۴ له شده در دست
افقی ۱۵ نقطه میانی دایره
افقی ۱۵ فرهنگ لغات فرانسه
افقی ۱۵ تکرار صوت ندا!‬
عمودی ۱ بزرگوار
عمودی ۱ صلیب
عمودی ۱ خدمتگزار
عمودی ۲ اطلاع رسانی برای فروش کالا یا خدمات
عمودی ۲ عدس
عمودی ۲ سیر کوهی
عمودی ۳ ویتامین جدولی!
عمودی ۳ ‬‫هزار
عمودی ۳ درخشان
عمودی ۴ بازپرسی
عمودی ۴ فلز سنگین!
عمودی ۴ کشوری در جنوب انگلستان
عمودی ۵ خاطر
عمودی ۵ سرکوب شده
عمودی ۵ نشتی پشت بام
عمودی ۶ ‬‫درخت انگور
عمودی ۶ ابزار درو
عمودی ۶ گاو عرب
عمودی ۷ جوی خون!
عمودی ۷ قوم اروپایی
عمودی ۷ از سبزی‌های خوردن
عمودی ۷ نت منفی!
عمودی ۸ نیتروژن
عمودی ۸ زینت‬‫ کردن
عمودی ۸ سایبان
عمودی ۹ مدافع فوتبالی
عمودی ۹ پیروان مانی را گویند
عمودی ۹ حرفی در الفبای فارسی
عمودی ۹ خدای درویش!
عمودی ۱۰ سالن بزرگ
عمودی ۱۰ ‬‫مارکی فرانسوی برای خودکار
عمودی ۱۰ صوت تنبیه!
عمودی ۱۱ پراکنده
عمودی ۱۱ ماما
عمودی ۱۱ نقره
عمودی ۱۲ یک حرف و سه حرف!
عمودی ۱۲ شهری در آلمان
عمودی ۱۲ ‬‫کسی که با کمک قوای نظامی حکومتی را ساقط کرده
عمودی ۱۳ امتداد
عمودی ۱۳ نوشیدن
عمودی ۱۳ یک و یک!
عمودی ۱۴ استان
عمودی ۱۴ باتری
عمودی ۱۴ شهر «جزیره‬‫ گل لاله» گیلان!
عمودی ۱۵ صد در صد
عمودی ۱۵ خواب نیست!
عمودی ۱۵ قلوب‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz