جواب مرحله ۱۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از علامه سید محم دحسین طباطبایی (ره) شامل‬‫ ۱۴ مقاله فلسفی که طی دهه‌های ۲۰ و ۳۰ شمسی تألیف شده و ‬‫توسط استاد شهید آیت ا... مرتضی مطهری (ره) با رویکرد فلسفه‬‫ تطبیقی شرح داده شده است
افقی ۲ همدم
افقی ۲ غزل‌سرای مشهور‬‫ جغتایی
افقی ۲ درخت مسواک
افقی ۲ جوان
افقی ۳ گنجانیدن و نوشتن مطلبی‬‫ در کتاب یا رساله
افقی ۳ پسوند شباهت
افقی ۳ زادگاه رازی
افقی ۳ کرانه آسمان‬‫
افقی ۳ شهری در استان بوشهر
افقی ۳ نخستین انسان
افقی ۴ اسب در گویش‬‫ آذری
افقی ۴ تقسیم کننده
افقی ۴ یکی از سه گونه شمشیر مورد استفاده‬‫ در ورزش شمشیربازی به سبک نوین
افقی ۴ فیزیولوژیست آلمانی که ‬‫نخستین آزمایشگاه روانشناسی تجربی را در سال ۱۸۷۸ میلادی‬‫ در لایپزیک تأسیس کرد
افقی ۴ طرف
افقی ۵ ژله
افقی ۵ یادداشت
افقی ۵ شهرستانی‬‫ در استان خراسان شمالی
افقی ۶ آلایش
افقی ۶ دومین گذرگاهآ بی پر رفت‬‫ وآمد دنی او یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی‬‫ جهان
افقی ۶ ته دوزخ
افقی ۷ بره چاق
افقی ۷ بیماری و رنجوری
افقی ۷ عنکبوت
افقی ۸ طمع
افقی ۸ نشاط شتر در رفتن
افقی ۸ بازرگان
افقی ۸ کوره نانوایی
افقی ۸ پدر
افقی ۹ نگهبانی
افقی ۹ زیارت خانه خدا
افقی ۹ ناپخته و نارس
افقی ۹ ضمیر بی‌حضور
افقی ۹ ‬‫شعله آتش
افقی ۹ مرغ سعادت
افقی ۱۰ سیاهرگ
افقی ۱۰ درفش و بیرق
افقی ۱۰ شاعری‬ ‫در اوج غزل عارفانه
افقی ۱۰ ارمغان کاشان
افقی ۱۱ مورچگان را چو بود‬‫اتفاق؛..............‬
عمودی ۱ کمک و یاری
عمودی ۱ کفش
عمودی ۲ چهره
عمودی ۲ ناله و فغان
عمودی ۳ ‬‫گنجشک
عمودی ۳ گل سیاه و تیره ته حوض، جوی یا آب‌انبار
عمودی ۳ گردشگری
عمودی ۴ سست و بی حس
عمودی ۴ شعر سوگواری
عمودی ۴ قلعه
عمودی ۵ شهر جویدنی
عمودی ۵ ‬‫سود
عمودی ۶ مرکز تبت
عمودی ۶ حادثه و پیش‌آمد
عمودی ۷ نت پنجم
عمودی ۷ نسبت داده ‬‫شده
عمودی ۷ اشاره به دور
عمودی ۸ فانوس دریایی
عمودی ۸ از القاب فرنگی
عمودی ۸ نیکوکار
عمودی ۹ پروانه هواپیما
عمودی ۹ گرفتگی زبان
عمودی ۱۰ جانشین او
عمودی ۱۰ ویران شدن ‬‫و فرو ریختن
عمودی ۱۱ شادی و مسرت
عمودی ۱۱ ازحالات دریا
عمودی ۱۲ بسیار
عمودی ۱۲ ‬‫شهری در استان کرمان
عمودی ۱۳ جای برآمدن آفتاب
عمودی ۱۳ طلای قالب‬ ‫شده
عمودی ۱۳ محبت و دوستی
عمودی ۱۴ راه بی سرانجام
عمودی ۱۴ عیادت بیمار از‬‫ طرف پزشک
عمودی ۱۴ درختی است
عمودی ۱۵ یکسان و مانند هم
عمودی ۱۵ دارای ‬‫رنگ
عمودی ۱۶ صورت غذای رستوران
عمودی ۱۶ دانه کش بی‌آزار
عمودی ۱۷ ‬‫خالص و برگزیده چیزی
عمودی ۱۷ عادل
عمودی ۱۷ سخن
عمودی ۱۸ چین و چروک‬‫ پوست
عمودی ۱۸ پرستار
عمودی ۱۸ ازمیوه‌های دانه‌درشت
عمودی ۱۹ پارچه ابریشمی‬‫ زربفت
عمودی ۱۹ ورم
عمودی ۲۰ فیل فسیل شده ماقبل تاریخ
عمودی ۲۰ پزشکی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar