جواب مرحله ۱۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اقرار کننده
افقی ۱ کتاب هرمان‬ ‫هسه‬ ‫
افقی ۲ پرنده کشتزار
افقی ۲ پرستشگاه‬ ‫زرتشتیان
افقی ۲ فراموشکار‬ ‫
افقی ۳ ادوار
افقی ۳ نرم‌افزار طراحی‬ ‫سه‌بعدی و انیمیش ‌سازی
افقی ۳ ‬ ‫بیزار‬ ‫
افقی ۴ از بین رفته
افقی ۴ راندن بی ‌ادبانه‬ ‫
افقی ۴ سازمان خواربار‬ ‫
افقی ۵ پول کشور آفتاب تابان
افقی ۵ ‬ ‫بزرگ
افقی ۵ تپه زابل
افقی ۵ پایین حوض‬ ‫
افقی ۶ نام اسمیت اقتصاددان معروف‬ ‫
افقی ۶ نگاه و نظر
افقی ۶ مخفف من را‬ ‫
افقی ۷ سرحد
افقی ۷ آب تاز
افقی ۷ پیشکش‬ ‫
افقی ۸ نژاد ایرانی
افقی ۸ منزل بزرگ
افقی ۸ ‬ ‫گیرنده خانگی‬ ‫
افقی ۹ ماشین راهسازی و‬ ‫ساختمان ‌سازی
افقی ۹ نظری
افقی ۹ ‬ ‫فرهنگ و دانش‬ ‫
افقی ۱۰ سخنان بیمارگونه
افقی ۱۰ درجه و حالت‬ ‫خوب
افقی ۱۰ بندگاه میان ساعد و بازو‬ ‫
افقی ۱۱ خودم
افقی ۱۱ واضح
افقی ۱۱ نانی نازک مانند کاغذ
افقی ۱۱ نت مخمور‬ ‫
افقی ۱۲ ماچ
افقی ۱۲ تاب و توان
افقی ۱۲ آقای فرانسوی‬ ‫
افقی ۱۳ دیدار از بقعه‌ها
افقی ۱۳ تاریخ‌نویس
افقی ۱۳ منتهای آرزو‬
افقی ۱۴ بی‌ریا
افقی ۱۴ بسیار خوب و خوشایند
افقی ۱۴ گلو‬
افقی ۱۵ راسته‌ای از حشرات
افقی ۱۵ رویارویی‬
عمودی ۱ ترکیب چیزی
عمودی ۱ خودروی تشریفاتی‬ ‫
عمودی ۲ لخت
عمودی ۲ تیم فوتبالی در کشور آذربایجان
عمودی ۲ از واحدهای سنجش‬ ‫
عمودی ۳ شهری در استان آذربایجان غربی
عمودی ۳ آزار یا آسیب رساندن
عمودی ۳ آشکارا‬ ‫
عمودی ۴ تأکید کرده شده
عمودی ۴ مساوی عامیانه
عمودی ۴ صندلی کودک‬ ‫
عمودی ۵ حرف هجدهم الفبای ابجد
عمودی ۵ موجب آرامش خاطر
عمودی ۵ هر یک از طبقات‬ ‫تشکیل ‌دهنده پیاز‬
عمودی ۶ درونمایه
عمودی ۶ با دریا جیحون شود!
عمودی ۶ طعام سفر
عمودی ۶ رنجوری‬ ‫
عمودی ۷ باز کردن
عمودی ۷ فراموشی
عمودی ۷ جمع ملت‬ ‫
عمودی ۸ سخن زشت
عمودی ۸ اثری از فرناندز موراتین اسپانیایی
عمودی ۸ در آغاز پیدایش یا فعالیت‬ ‫
عمودی ۹ سائل
عمودی ۹ مریض
عمودی ۹ کارگر رستوران‬ ‫
عمودی ۱۰ میوه مربایی
عمودی ۱۰ میرا
عمودی ۱۰ شهری در مجارستان
عمودی ۱۰ انبار کشتی‬ ‫
عمودی ۱۱ موزیک نظامی
عمودی ۱۱ احترام کردن
عمودی ۱۱ به معنی دختر‬ ‫
عمودی ۱۲ عتیقه و باستانی
عمودی ۱۲ ‬ جثه، اندام
عمودی ۱۲ ستاره‌شناسی
عمودی ۱۳ لقبی برای جنس مؤنث
عمودی ۱۳ نیازمند
عمودی ۱۳ حمام داغ
عمودی ۱۴ دریغ
عمودی ۱۴ حیله
عمودی ۱۴ شهری در استان هرمزگان
عمودی ۱۵ مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود
عمودی ۱۵ مسجدی در جنوب مدینه و یکی از مساجدی که رسول خدا (ص) در آن نماز گزارد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar