جواب مرحله ۱۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آرزومند چیزی شدن
افقی ۱ از آثار‬ ‫شهاب‌الدین سهروردی‬
افقی ۲ همدستان
افقی ۲ واحد شمارش‬ ‫دکان
افقی ۲ یکی از شخصیت‌های‬‬ ‫شاهنامه‬ ‫
افقی ۳ قادر
افقی ۳ گرامی
افقی ۳ فلز قلیایی‬ ‫
افقی ۴ بالای زانو
افقی ۴ کوزه سفالی
افقی ۴ واحد‬ ‫پول مشترک اروپا
افقی ۴ شهر بی‌قانون ‫
افقی ۵ جنگل درخت
افقی ۵ عروسک جالیز‬ ‫
افقی ۵ نوعی شیرینی معروف ایرانی‬ ‫
افقی ۶ نوشتن
افقی ۶ راست، درست
افقی ۶ ‬ ‫بخیه‌ای که خیاط بر جامه زند‬ ‫
افقی ۷ جامه
افقی ۷ سخنی که برای به دست‬ ‫آوردن دل کسی و جلب محبت یا‬ ‫توجه او گفته می‌شود
افقی ۷ شکایت‬ ‫
افقی ۸ واحد کوچکی در طول
افقی ۸ نام‬ ‫پیامبری
افقی ۸ بی‌غمی و خرسندی‬
افقی ۹ چپق ظریف
افقی ۹ فرستاده خدا
افقی ۹ ‬ ‫ضد ناقص‬ ‫
افقی ۱۰ بله آلمانی
افقی ۱۰ اندازه لباس
افقی ۱۰ ‬ ‫شهر استان فارس‬ ‫
افقی ۱۱ مرکز کره جنوبی
افقی ۱۱ در کشتی کار می‌کند
افقی ۱۱ گرفتنی از هوا ‫
افقی ۱۲ آهوی معروف
افقی ۱۲ ناگزیر
افقی ۱۲ بندگی
افقی ۱۲ دوست دارنده‬ ‫
افقی ۱۳ ضد خارج
افقی ۱۳ پیمان، سکون
افقی ۱۳ رعایت کردن و تحمل‬ ‫
افقی ۱۴ زیردست
افقی ۱۴ یرقان
افقی ۱۴ صوت‬ ‫
افقی ۱۵ نام تخت سلطنتی مرصعی بود که نادر شاه از هند به عنوان غنیمت جنگی با‬ ‫خود به ایران آورد
افقی ۱۵ خوراکی از اسفناج‬
عمودی ۱ یکی از شیرینی‌های اتریشی
عمودی ۱ خدمتگزار‬
عمودی ۲ شهر خاقانی
عمودی ۲ واجب
عمودی ۲ نام پدر حضرت ابراهیم (ع)‬ ‫
عمودی ۳ لرزش، جنبش
عمودی ۳ ماشین‌نویسی
عمودی ۳ تناسب‬ ‫
عمودی ۴ هذیان
عمودی ۴ نیکوکار
عمودی ۴ عدد عنقا
عمودی ۴ بحرالمیت‬ ‫
عمودی ۵ ستاره
عمودی ۵ غارت
عمودی ۵ ادات تشبیه‬ ‫
عمودی ۶ دوال چرمی
عمودی ۶ رب‌النوع جنگ
عمودی ۶ سردسیر‬
عمودی ۷ یار غم
عمودی ۷ زن زیبا
عمودی ۷ از قهرمانان شاهنامه‬ ‫
عمودی ۸ کیک تابه‌ای
عمودی ۸ نحس
عمودی ۸ جمع مدرسه‬
عمودی ۹ رونده
عمودی ۹ عارف
عمودی ۹ گذشتن‬ ‫
عمودی ۱۰ آمرزیده شده
عمودی ۱۰ شهر‬ استان کرمان
عمودی ۱۰ تیر پیکاندار
عمودی ۱۱ تعجب خانمانه
عمودی ۱۱ به دنیا آمدن
عمودی ۱۱ نویسنده
عمودی ۱۲ در بیمارستان خدمت می‌کند
عمودی ۱۲ کاغذ چاپ
عمودی ۱۲ فرمان کشتی
عمودی ۱۲ وسیله بافتن قالی
عمودی ۱۳ جانور عظیم و مخوف
عمودی ۱۳ سوغات قمصر
عمودی ۱۳ جایگاه
عمودی ۱۴ تابناک
عمودی ۱۴ همسخن
عمودی ۱۴ آشفتگی
عمودی ۱۵ نام باستانی شهر همدان در زبان ایرانیان در زمان مادها و هخامنشیان
عمودی ۱۵ پانتومیم

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz