جواب مرحله ۱۱ جدولانه ۲

براده و خاک اره
به دنیا آوردن
بی ریا
بی مروت
بیماری سگی
تظاهر
صحرا و بیابان
طلایه دار
متفرق ساختن
نوعی پیچک
نوعی ساز بادی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.