جواب مرحله ۱۰۸ جدولانه ۲

آب منجمد
آفت و بلا
اثر شاتوبریان
اشاره به دور
بچه کوچولو
بیخ درخت
پاره شدن
پاک نژاد
پایه
پنداشتن
پیروان
ترسیدن و گریختن
حرص
خاک صنعتی
دانه خوشبو
راه کوتاه
روش حا مسئله کامپیوتری
سم
سه تایی
سوی و طرف
شراب
شرم آور
ضعیف و لاغر
طفل
عدد روستا
عدد ورزشی
فوتبالیست فرانسوی
فوتبالیست هلندی
قرض
قوم مغول
لوازم خانه
مخفیانه
مزد و پاداش
نشان و علامت
نیم صدای جوشیدن
نیم صدای زنبور
همگی
همه را شامل می شود
وسیله توقف خودرو
ویتامین انعقاد خون
کلمه شرط

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar