جواب مرحله ۱۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ لایه‌ای سفید رنگ که تقریباً‬ ‫‫چهار پنجم مساحت کره چشم را‬ ‫می‌پوشاند
افقی ۱ اثر نظام‌الملک‬
افقی ۲ گنگ
افقی ۲ فهم و درک
افقی ۲ مارکی بر‬ ‫خودروی نیسان‬ ‫
افقی ۳ جمع حرف
افقی ۳ کلک
افقی ۳ زارع‬ ‫
افقی ۴ باد ویرانگر
افقی ۴ مانع آب
افقی ۴ پانصد‬ ‫هزار قدیم‬ ‫
افقی ۵ پژمرده
افقی ۵ رنگ بنفش بسیار‬ ‫روشن
افقی ۵ کم
افقی ۵ نوعی رنگ مو‬ ‫
افقی ۶ یکی از معتبرترین جوایز ادبی‬ ‫دنیا
افقی ۶ خوشگل
افقی ۶ لغزش و خطا‬ ‫
افقی ۷ آموزش
افقی ۷ این استخوان‬ ‫قسمت‌های طرفی و سقف جمجمه‬ ‫را می‌سازد
افقی ۷ نخستین بانوی شهید‬ ‫اسلام‬ ‫
افقی ۸ جایگاه مرشد
افقی ۸ درفش
افقی ۸ شهر‬ ‫صنعتی‬ ‫
افقی ۹ جمع متن
افقی ۹ ترمومتر
افقی ۹ پسوند‬ ‫آلودگی‬ ‫
افقی ۱۰ لقب اروپایی
افقی ۱۰ مخفی
افقی ۱۰ آوانس‬ ‫
افقی ۱۱ بس
افقی ۱۱ اشاره به دور
افقی ۱۱ پارسنگ ترازو
افقی ۱۱ همانند‬ ‫
افقی ۱۲ آراسته
افقی ۱۲ مخفف عج ‌الله تعالی فرجه
افقی ۱۲ فزونی‬
افقی ۱۳ از صفات خدا
افقی ۱۳ همین دم
افقی ۱۳ شفابخش است اگر خدا بخواهد‬ ‫
افقی ۱۴ از تیم‌های معتبر فرانسه
افقی ۱۴ امان
افقی ۱۴ سرخوردن‬
افقی ۱۵ لقب آگاتاکریستی
افقی ۱۵ بازیچه دختر‬
عمودی ۱ یکی از مفاهیم ارزشمند در اسلام و در لسان اهل بیت ‌(ع) به معنی مخالفت با‬ ‫جنگ و خشونت
عمودی ۱ نوعی نمایش‬ ‫
عمودی ۲ فرهنگ لغت فرانسه
عمودی ۲ فشار روانی
عمودی ۲ گرداگرد‬ ‫
عمودی ۳ توخالی
عمودی ۳ وداع
عمودی ۳ خسیس‬ ‫
عمودی ۴ از سازمان‌‌های بین‌‌المللی که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد
عمودی ۴ خم‬ ‫بزرگ
عمودی ۴ هزار سال پس از تاریخ معین‬ ‫
عمودی ۵ ضربه سر
عمودی ۵ جوانمرگ، نامراد
عمودی ۵ شهری در استان اردبیل‬ ‫
عمودی ۶ رود فرانسه
عمودی ۶ خالص
عمودی ۶ عضو صورت
عمودی ۶ همسر مرد‬ ‫
عمودی ۷ دیپلماتیک
عمودی ۷ ضرب شمشیر
عمودی ۷ کلام پرسش‬ ‫
عمودی ۸ واحد طول انگلیسی
عمودی ۸ بزرگترین شهرک اسلامشهر
عمودی ۸ آشکار‬ ‫
عمودی ۹ وصله هنری
عمودی ۹ جمع جنس
عمودی ۹ زیبایی‬ ‫
عمودی ۱۰ همراه آشغال
عمودی ۱۰ لقب
عمودی ۱۰ ‬ ‫واحد شمارش انسان
عمودی ۱۰ رمق‬ آخر
عمودی ۱۱ بنده زرخرید
عمودی ۱۱ جمع جرم
عمودی ۱۱ رب‌النوع مصریان
عمودی ۱۲ بجا گذاشته
عمودی ۱۲ نوعی ماهی
عمودی ۱۲ هرچیز بی‌جان
عمودی ۱۳ پرتو بسیار نیرومند روزگار ما
عمودی ۱۳ روزگار
عمودی ۱۳ جانور مکنده
عمودی ۱۴ صدای بچه
عمودی ۱۴ نام دخترانه
عمودی ۱۴ گشادگی رگ‌های پا
عمودی ۱۵ ماهر
عمودی ۱۵ این حشره برای زیست‌بوم بسیار سودمند است

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar